Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Golub-Dobrzyń

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zamieszkałych na terenie gminy miasto Golub-Dobrzyń.Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zamieszkałych na terenie gminy miasto Golub-Dobrzyń.

 

          Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem, zamieszkałych na terenie gminy miasto Golub-Dobrzyń,  umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego mogą zwracać się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia o dofinansowanie kosztów kształcenia.

       Dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowej dla gmin poprzez budżety wojewodów.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 145, poz. 1532), dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników obejmuje pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego po dniu 31 grudnia 2003 roku oraz pracodawców, którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia 2004r., ale kształcenie rozpoczęli w roku szkolnym 2004/2005, jednocześnie spełniających warunki określone w art. 70 b ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)               

 

Wysokość kwoty dofinansowania  zależy od okresu kształcenia, wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

  1. W przypadku nauki zawodu:

a)       4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,

b)      7. 645 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.

  1. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc  kształcenia

Powyższe kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia określonych warunków.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania  zawodowego młodocianych;
  2. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
  3. Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac Tysiąclecia 25 ( formularz wniosku zamieszczony został poniżej)

 

 

 Przypominamy,  iż zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U.  Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 195 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawiadamia wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzedzie Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac Tysiąclecia 25, Samodzielne stanowisko ds. oświaty,  tel. 056 683 54 10 wew. 37.

 

                                                         

Załączniki

wniosek- zgłoszenie (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o dofinansowanie kosztów młodocianych (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".