Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Golub-Dobrzyń

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rok 2017

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

Klasyfikacja budżetowa wydatku

02.01.2017r. Zarządzenie nieruchomościami

Inwest Satelit Sp. z o. o., ul. Kornelka Makuszyńskiego 42,

Golub-Dobrzyń

wg. stawek w umowie Wydział Gospodarki Komunalnej
05.01.2017r. Usługi prawne

Przemysław Kuczkowski, Kancelaria Radcy Prawnego,

 

2000,- netto Wydział Organizacyjny
25.01.2017r. Materiały biurowe Hurtownia Kropka, ul. Katarzyńska, Golub-Dobrzyń 34000,- netto Wydział Organizacyjny
16.01.2017r. Ponowne rozpatrzenie wniosku po uchyleniu decyzji przez SKO w Toruniu Piotr Szulc 200, - brutto Wydział Infrastruktury
16.01.2017r. Projekt decyzji i kseropkopia wniosnku Ewa Kamiśka 400,- brutto Wydział Infrastruktury
11.01.2017r. Obsługa Mieszkańców Miasta Psycholog Joanna Braun, 65zł za 1godzinę pracy Wydział Organizacyjny
18.01.2017r. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia EKO-SYSTEM Wąbrzeźno 5799999,60 Wydział Gospodarki Komunalnej
26.01.2017r. OSP - Nauka gry na instrumentach Stanisław Daszkowski 741,80 miesięcznie netto Wydział Organizacyjny
26.01.2017r. OSP - Nauka gry na instrumentach Roman Rygielski

553,58 miesięcznie netto

Wydział Organizacyjny
07.02.2017r. Gabinet Weterynaryjny, opieka całodobowa nad zwierzętami przypadkowymi, sterylizacja i kastracja kotów lek. wet. Anna Sarek-Kaczorowska 5000,- brutto Wydział Gospodarki Komunalnej
07.02.2017r. Analiza zmiany w zagospodarowniu przestrzennym Miasta Golubia-Dobrzynia Marek Porczyk 200,- brutto Wydział Infrastruktury
07.02.2017r. Analiza zmiany w zagospodarowniu przestrzennym Miasta Golubia-Dobrzynia Piotr Szulc 200,- brutto Wydział Infrastruktury
09.02.2017r. Animator kultury podczas "Zabawy karnawałowej na zakończenie ferii" w dniu 10.02.2017r. Mariusz Krzemiński 380,- brutto Wydział Organizacyjny
21.02.2017r. Umowa o asystę techniczną nr 2017-0405011-0038 TECHNIKA  IT S.A. ul Toszekiej 2, Gliwice 2608,- netto Wydział Organizacyjny
28.02.2017r. Udzielenie przez licencjodawcę licencji niewyłącznej na aktualizację oprogramowania wyszczególnionego w ust. 4 umowy Sptunik Software Sp. z o. o., ul. Góreckiej 30, Poznań 4698,60- brutto Wydział Organizacyjny
14.02.2017r. Autorskie opracowanie scenariusza "Babski Kabaret" - Umowa o dzieło Grażyna Romańczuk 800,- brutto Wydział Organizacyjny
06.03.2017r. Umowa o dzieło "Babski Kabaret" Barbara Krzesińska 1100,- brutto Wydział Organizacyjny
06.03.2017r. Umowa o dzieło "Babski Kabaret" Lidia Stanisławska-Magdziak 1400,- brutto Wydział Organizacyjny
06.03.2017r. Umowa o dzieło "Babski Kabaret" Emilia Krakowska-Wojnar 1400,- brutto Wydział Organizacyjny
16.02.2017r. Wykonanie prac polegających na wycince drzew wraz z pocięciemi transportem na plac magazynowy. Redukcja koron drzew, frezowanie pni i drzew Andrzej Mątowski Wydział Infrastruktury
16.02.2017r.

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi  na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

Piotr Janicki 1000, -brutto Wydział Gospodarki Komunalnej
17.02.2017r. Umowa na dostawy energii elektrycznej Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna Bydgoszcz 2800, -netto Wydział Infrastruktury
28.02.2017r. Usługa "Wirtualny spacer po Golubiu-Dobrzybiu" Nova Telecom Sp. z o. o., ul. Jerzmanowska 17/16 1, -netto Wydział Organizacyjny
03.03.2017r. Wykonanie prac polegających na trzebieży wczesnej, trzebieży późnej, cięciach sanitarnych, czyszczeniu wczesnym i późnym na podstawie planu urządzania lasu Rafał Musierowicz Wydział Infrastruktury

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

Klasyfikacja budżetowa wydatku

22.01.2017r. Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i doradztwo prawnep; udzielanie porad prawnych - Radca Urzędowy

Marek Redecki

3000,- netto Wydział Organizacyjny
06.02.2017r. Dyżurowanie w punkcie kosultacyjnym i pierwszego kontaktu dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przmocy w rodzinie.

Paprocka Anna

40,- /1h Wydział Organizacyjny
06.02.2017r. Dyżurowanie w punkcie kosultacyjnym i pierwszego kontaktu dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przmocy w rodzinie. Krzyżek Iwona 40,- /1h Wydział Organizacyjny
15.03.2017r. Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości Ewelina Dobrzeniecka 14000,- Wydział Infrastruktury
27.02.2017r. Warsztaty profilaktyczne w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii dla uczniów szkół w Golubiu-Dobrzyniu Krokus - szkolenia, ul. Miodowa 26, Kraków Wydział Organizacyjny
20.03.2017r. Umowa serwisowa, powierzenie przetwarzania danych osobowych Geofabryka Sp. z o.o., ul. Prosta 8/2, Toruń 7000,- Wydział Organizacyjny
24.03.2017r. Umowa dot. dokonania zmian w dokum. proj,-kosztor. dla zadania pn. "Odnowienie i ożywienie muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu" Projektowanie i Nadzory Bud. Kamil Maciejewski, ul. Księżycowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń 2460,- Wydział Infrastruktury
28.03.2017r. Realizacja zamówienia w zakresierealizacji i emisji w telewizji lokalnej materiałów telewizyjnych, ukazujących działania samorządu Miasta Golubia-Dobrzynia Studio Produkcji Telewizyjnej i Muzycznej "AKI" Krzysztof Kocimski, ul. Żeromskiego 21/10, 87-400 Golub-Dobrzyń

za m-c 2130,-

całość 21300,- brutto

28.03.2017r - 31.12.2017r. Wydział Organizacyjny
30.03.2017r. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Golubia-Dobrzynia w 2017 roku Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz

1771,20 brutto za 1m3

Wydział Infrastruktury
30.03.2017r. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Golubia-Dobrzynia w 2017 roku Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz 30,75 brutto za 1m2 Wydział Infrastruktury
08.02.2017r. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych Orange, Aleje Jerozolimskie 160, Warszawa Wydział Organizacyjny
08.02.2017r. Świadczenie usług telekomunikacyjnych Orange, Aleje Jerozolimskie 160, Warszawa Wydział Organizacyjny
31.03.2017r. Sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej (mikroinstalacje) POLLUX Lech Świderek, ul. Raszei 4c/180, 87-100 Toruń 861,- brutto 20.04.2017r. Wydział Infrastruktury
31.03.2017r. Opracowanie Studium Wykonalności (mikroinstalacje) Westmor Consulting Urszula Wódkowska, ul. 1 Maja 1a, 87-704 Bądkowo 7000,- brutto 26.04.2017 Wydział Infrastruktury
31.03.2017r. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Westmor Consulting Urszula Wódkowska, ul. 1 Maja 1a, 87-704 Bądkowo 8000,- brutto 31.08.2017r. Wydział Infrastruktury
05.03.2017r. Wsparcie realizacji zadania pn. "Podnoszenie sprawności ogólnej i umiejętności piłkarskich" Klub Sportowy "Piłkarz", ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń 30000,- 15.12.2017r. Wydział Organizacyjny
07.04.2017r. Stypendium sportowe Jacek Kozerski 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r. Stypendium sportowe Aneta Ciechacka 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r. Stypendium sportowe Monika Adamska 50,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r. Stypendium sportowe Katarzyna Metel 50,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Daniel Grabowski 150,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Aneta Ciechacka 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Jolanta Zglenicka 150,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Mariusz Sadowski 50,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

Klasyfikacja budżetowa wydatku

07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Anna Rydzińska

50,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Mariola Behlke

50,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Małgorzata Romanowska 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Jarosław Trejderowski 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Renata Bielwicz-Jankowska 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Tomasz Kropkowski 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Renata Żebrowska 150,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Grażyna Kropkowska

100,-

9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Ewa Malinowska-Grzech

150,-

9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Jakub Piotrkowski 150,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Wioletta Różalska 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Wioletta Różalska 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Wioletta Różalska 50,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Krzysztof Bejger 150,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r. Dostawa kostki betonowej, oporników oraz obrzeży betonowych KIM Sp. z o.o. Warszawa 17000,-brutto Wydział Infrastruktury
05.04.2017r. Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zakrzewianie sportu wsród dzieci i młodzieży" MKS "Drwęca", ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń 30000,- 15.12.2017r. Wydział Organizacyjny
05.04.2017r. Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zakrzewianie wsród dorosłych kultury fizycznej i sportu" MKS "Drwęca", ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń 49000,- 15.12.2017r. Wydział Organizacyjny
12.04.2017r. Umowa darowizny - projekty planu robót ul .Zamurna Usługi Budowlane Józef Skarbek - Wydział Infrastruktury
12.04.2017r. Opracowanie "Strategii Rozwoju Miasta Golubia-Dobrzynia" Remedis SA, ul. Peterea Mausfelda 4, 60-855 Poznań 6300,-netto 30.11.2017r. Wydział Infrastruktury
05.04.2017r. Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Golubsko-Dobrzyńskie obchody SDI" PZERiI Oddział w Golubiu-Dobrzyniu 2500,-brutto 26.05.2017r. Wydział Organizacyjny
14.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania puiblicznego pn. "Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez uprawianie siatkówki, piłki nożnej oraz organizowanie gier i zabaw ruchowych"

UKS "ALFA" Golub-Dobrzyń 3000,-brutto 15.12.2017r. Wydział Organizacyjny
18.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Wędkarskie mistrzostwa Golubia-Dobrzynia GRAND-PRIX kat. senior"

WKS "Brzana" Golub-Dobrzyń 1200, -brutto 30.09.2017r. Wydział Organizacyjny
187.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Młodzieżowe GRAND-PRIX wędkarskie Golubia-Dobrzynia"

OPZW KM "Drwęca" Golub-Dobrzyń 2200, -brutto 30.09.2017r. Wydział Organizacyjny
18.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci z okazji Dnia Dziecka"

OPZW KM "Drwęca" Golub-Dobrzyń 1200, -brutto 06.06.2017r. Wydział Organizacyjny

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

Klasyfikacja budżetowa wydatku

18.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "II Festiwal Gitarowy na Zamku"

Stowarzyszenie Miłośników Kultury, ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie

2500,- brutto 29.09.2017r. Wydział Organizacyjny
18.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Motoserce 2017"

Stowarzyszenie Motocyklowe "Steel Pistons", ul. PTTK 13, Golub-Dobrzyń

4000, -brutto 05.06.2017r. Wydział Organizacyjny
18.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Ziemia Pogranicza - dziedzictwo Golubia-Dobrzynia i okolic"

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Golub-Dobrzyń, Rynek 19, Golub-Dobrzyń 2000,- brutto 31.10.2017r. Wydział Organizacyjny
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Jacek i Grażyna  Brzostowscy Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Piotr i Dorota Jagielscy Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Dawid i Monika Jareccy Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Krzysztof Kaliski Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Kamil Kopczyński

 

Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Józef i Barbara Krępeć

 

Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Maciej i Emilia Matuszewscy Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Roman Ostrowski Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Sławomir i Izabela Prądzyński Wydział Infrastruktury
20.04.2017r.

Porozumienie w srpawie nieodpłatnego świadczenia robót budowlanych (parking ul. Kościuszki)

Zbigniew Borek Wydział Infrastruktury

Jednodniowy lunapark - Dzień Dziecka 3 czerwca - OSiR

Dekor, Imbierowicz Piotr 8294,40 brutto Wydział Organizacyjny
25.04.2017r. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskie Województwo Kujawsko-Pomorskie 21600,- Wydział Organizacyjny
28.04.2017r. Oprowadzanie tursytów - wieża kościoła golubskiego Zygmunt Błaszczyk 370,- brutto 01-03.05.2017r. Wydział Organizacyjny
02.05.2017r. Animator kultury - turniej rodzinny 03.05.2017r. Mariusz Krzemiński 300,- brutto 03.05.2017r. Wydział Organizacyjny
27.04.2017r. Darowizna - Sztandar Agrolok Sp. z o. o. 1000,- Wydział Organizacyjny
27.04.2017r. Darowizna - Sztandar Golpasz S. A. 1000,- Wydział Organizacyjny
27.04.2017r. Darowizna - Sztandar Adabet Kazimierz Adamski 1000,- Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Darowizna - Sztandar

Hurt - Detal Complex 1000,- Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Darowizna - Sztandar

Michał Piotrowicz 1000,- Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Darowizna - Sztandar

Andrzej Kuciński 1000,- Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Darowizna - Sztandar

Mariusz Piątkowski 1000,- Wydział Organizacyjny

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

Klasyfikacja budżetowa wydatku

18.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Popularyzacja sportu wśród młodzieży"

Uczniowski Klub Sportowy "Lioder"

3000,- Wydział Organizacyjny
26.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Ogólnopolski Bieg Solidarności"

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "RYTM"

4500,- Wydział Organizacyjny
26.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Przełajowy Bieg Niepodległości - Puchar Burmistrza"

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "RYTM"

2000,- Wydział Organizacyjny
26.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Międzynarodowe zawody kajakowe - Puchar Burmistrza"

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "RYTM"

2000,- Wydział Organizacyjny
26.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Szkolenie dzieci i młodzieży w kajakarstwie"

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "RYTM"

3500,- Wydział Organizacyjny
13.04.2017r.

Wydawanie kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów dostawa elementów urządzeń do podpisu elektronicznego

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa Cennik usług strona KIR Wydział Organizacyjny

Usługa EcoHarmonogram

Dariusz Szulik 300,- brutto Wydział Gospodarki Komunalnej
05.05.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

Łukasz Pietrzak

1000,-

Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

Oddział PTTK im. Z. Kwiatkowskiego, ul. PTTK 13, Golub-Dobrzyń

1000,-

Wydział Organizacyjny
08.05.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Regionalna Liga Strzelecka Golub-Dobrzyń 2017r."

Stowarzyszenie Św. Huberta, Lisak 5, Golub-Dobrzyń

1100,-

Wydział Organizacyjny
08.05.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Tradycyjnym"

Oddział PTTK im. Z. Kwiatkowskiego, ul. PTTK 13, Golub-Dobrzyń 2000,- Wydział Organizacyjny
24.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Golubskie Gonitwy do Pierścienia w ramach 42 Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego

Oddział PTTK im. Z. Kwiatkowskiego, ul. PTTK 13, Golub-Dobrzyń 2000,- Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt."IX Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych"

"Retro-Traktor" 4500,- Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt."Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i tańca sportowego"

Uczniowski Klub Sportowy OLIMP G-D 3000,- Wydział Organizacyjny
28.04.2017r. Wsparcie realizacji zadania publicznego pt."Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Prezesa UKS Arez" Uczniowski Klub Sportowy AREZ przy Zespole Szkół nr2 1000,- Wydział Organizacyjny
05.05.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

PHU Agro-Pol 1000,- Wydział Organizacyjny
08.05.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

NZOZ Gol-Med 1000,- Wydział Organizacyjny
15.05.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

Niezależna Akcja Samorządowa "NAS" 1000,- Wydział Organizacyjny
23.05.2017r. Umowa o dzieło - projekt decyzji o warunkach zabudowy Ewa Kamińska 400,- Wydział Infrastruktury
24.05.2017r. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim P. Całbecki, Z. OStrowski, Marszałek Woj. Kuj.-Pom., Wicemarszałek Woj. Kuj.-Pom. 1004,60- Wydział Organizacyjny
24.05.2017r.

Przygotowanie i realizacja na terenie Stadionu Miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu lunaparku w dniu 03.06.2017r.

Dekor, P. Imbierowicz 15360,- brutto Wydział Organizacyjny
18.04.2017r.

Bilety wstępu na Dzień Dziecka 03.06.2017r.

Dekor, P. Imbierowicz 20000,- brutto Wydział Organizacyjny
25.05.2017r.

Porozumienie w sprawie nieopłatnego świadczenia robót budowl. - remont chodnika ul. Stodólna

Stanisław Czarnołucki Wydział Infrastruktury
23.05.2017r.

Umowa zlecenie nr 128/2017 Ilona Pytel - kampania profilaktycznaa "Trzeźwość to u nas rodzinne"

Wydział Infrastruktury

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

Klasyfikacja budżetowa wydatku

23.05.2017r.

Umowa zlecenie nr 129/2017 Marta Prusińska

 

Wydział Organizacyjny
29.05.2017r.

Dostawa kwiatów do obsadzenia rabat

Marek Kuciński

9650,- Wydział Infrastruktury
25.05.2017r.

Modernizacja autorskiego systemu nagłośnienia i nagrywania przebiegu sesji Rady Miasta oraz innych spotkań

Marian Morawiecki

7500,- Wydział Infrastruktury
01.06.2017r,

Oprowadzanie po wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 01.06.2017r. - 31.08.2017r.

Zygmunt Błasczyk

650 x 3 m-ce Wydział Organizacyjny
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Gabriela Ciećwierz

Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Andrzej i Mirosława Wilczyńscy Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Stanisław i Anna Składanowscy Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Eugeniusz i Danuta Składanowscy

 

Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Emilia Błotnicka

 

Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Stanisław i Teresa Czarnołucka

 

Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Piotr Dąbrowski Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Marek i Barbara Pudlińscy Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Adam Trzebniak Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Aleksander i Agnieszka Lisińscy Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Kazimierz i Irena Wrzesińscy Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Stanisław i Maria Dąbrowscy Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Henryk i Ewa Zawadzcy Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Jarosław Klonowski Wydział Infrastruktury
06.06.2017r,

Umowa darowizny pod zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Ks. Malinowskiego

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu Wydział Infrastruktury
12.06.2017r.

Umowa darowizny pod zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Brodnickiej

Andrzej Garwacki Wydział Infrastruktury
12.06.2017r.

Umowa darowizny pod zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Zamkowej

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Grażyna Kuczyńska Wydział Infrastruktury
12.06.2017r.

Umowa darowizny pod zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Zamkowej

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Wydział Infrastruktury
22.06.2017r.

Umowa o dzieło - muzyczny występ autorski podczas wydarzenia "Golubsko-Dobrzyńska Noc Świętojańska"

Sławomir Jacek Krzyżanowski 1650,- Wydział Organizacyjny
22.06.2017r.

Umowa zlecenia - animator czasu wolnego podczas wydarzenia "Golubsko-Dobrzyńska Noc Świętojańska"

Kocińska Anna 270,- Wydział Organizacyjny

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

Klasyfikacja budżetowa wydatku

22.06.2017r.

Umowa zlecenia - animator podczas wydarzenia "Golubsko-Dobrzyńska Noc Świętojańska"

Krzemiński Mariusz

420 Wydział Organizacyjny
20.04.2017r.

Umowa użyczenia - nieruchomność gruntowa (część działki nr 112 obręb II Miasta Golubia-Dobrzynia)

Paulina Niesterow-Kowalczyk, Karol Kowalczyk

- Wydział Infrastruktury

 

 

 

 

23.06.2017r.

Demotaż, transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń w 2017r.

PRO-EKO SERWIS Sp. z o, Bierzewice 62, 09-500 Gostynin

8800,90 brutto 31.08.2017r. Wydział Infrastruktury
23.06.2017r.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2"

DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowl. Andrzej Kiryluk 35000,- brutto 15.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r.

Dofinansowanie przyznane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu w odniesieniu do Animatorów

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck Wydział Infrastruktury

 

 

 

 

 

 

06.07.2017r.

Naprawa całego pokrycia dachowego na budynku Młyńska 19, stanowiącego własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Zakład Usług Technicznych Patryk Bożek 13502,78 brutto 31.08.2017r. Wydział Gospodarki Komunalnej
06.07.2017r.

Internet DSL dla Wydziału Utrzymania Dróg i Czystości ul. Szosa Rypińska 19B

Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2135,- netto Wydział Organizacyjny
06.07.2017 r.

Telefon stacjonarny dla Wydziału Utrzymania Dróg i Czystaości, ul. Szosa Rypińska 19/3

Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 55,35 brutto Wydział Organizacyjny
27.06.2017r.

Szkolenie w zakresie nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Sylwester Gabryszewski 2000,- 27.06.2017r. Wydział Organizacyjny
22.06.2017r. Dotacja na realizację zadania dot. opracowania dokum. konserwatorskiej dla remontu tzw. "Domku Pod Kapturkiem" w Golubiu-Dobrzyniu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń 10000,- Wydział Infrastruktury
13.07.2017r.

Wykonanie dokumentacji koserwatorskiej dla zad.: "Remont tzw. Domku Pod Kapturkiem w G-D"

KZEB E. Bożejewicz 10000,- Wydział Infrastruktury
27.06.2017r.

Wykonanie zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta na temat zmian procedury administracyjnej

Sylwester Gabryszewski 2000,-
24.07.2017r.

Umowa darowizny

Adabet Kazimierz Adamski 2500,- 28.07.2017r. Wydział Organizacyjny
27.07.2017r. Umowa zlecenia - oprawa muzyczna i świetlna - "Potańcówka 28.07.2017r." Wiesław Dąbrowski 810,- 28.07.2017r. Wydział Organizacyjny
27.07.2017r. Umowa na "Zakup koszy ulicznych wraz z dostawą" Investim S.A. ul. Marymarska 15, 02-674 Warszawa 9689,33 Wydział Gospodarki Komunalnej
27.07.2017r.

Umowa o dzieło - autorski występ muzyczny - "Potańcówka 28.07.2017r."

Jarosław Nadolny 3850,- Wydział Organizacyjny
27.07.2017r.

Umowa zlecenie - prowadzenie punktu informacji turystycznej

Janusz Surmacewicz 2500,- brutto 31.08.2017r. Wydział Organizacyjny
27.07.2017r.

Umowa darowizny

Zbigniew Witulski 300,- 28.07.2017r. Wydział Organizacyjny
27.07.2017r.

Zabezpieczenie imprezy w miejscowości Golub-Dobrzyń Ochrona podczas wydarzenia pt. "Potańcówka - różowe lata 60-te i 70-te"

Lech Michalski 1476,- brutto 28.07.2017r. Wydział Organizacyjny

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

Klasyfikacja budżetowa wydatku

31.07.2017r.

Umowa dzierżawy pod zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej, ul. Kilińskiego

Giuseppe Santoro, Pizzeria "O Sole Mio", ul. Kilińskiego 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Infrastruktury
30.08.2017r.

Dostawa i montaż 70 sztuk gumowych rolet naokiennych wewnętrznych w kasetach z prowadnicami w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Kami-Bud Marzena Syszkowska

7900,- netto Wydział Organizacyjny
16.08.2017r.

Umowa dzierżawy pod zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej

Barbara Skubiszewska

Wydział Infrastruktury
22.08.2017r.

Pełnienie funkcji Kierownika Budowy dla zadania pn.: "Naprawa drewnianego zadaszenia dach odcinka murów obronnych dawnego miasta Golubia".

Projektowanie i nadzory budowlane - K. Maciejewski

738,- Wydział Infrastruktury
28.08.2017r.

 Demontaż starej stolarki okiennej i montaż nowej stolarki okiennej pcv w lokalach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Marlena Szyszkowska, Kami-Bud

12220,- Wydział Gospodarki Komunalnej
01.09.2017r.

Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej Miasta Golubia-Dobrzynia w uzgodnieniu ze zleceniodawcą

Janusz Surmacewicz 2000,- Wydział Organizacyjny
01.09.2017r.

Autorskie animacje dla dzieci podczas wydarzenia np. Piknik Rodzinny Pożegnania Lata 2017 w dniu 02.09.2017r.

Kociński Piotr 550- Wydział Organizacyjny
01.09.2017r.

Umowa dzierżawy części działki drogowej wewnętrznej będącej własnością Gminy Miasto G-D w celu umieszczenia reklamy o powierzchni 2,00m2

 

Wydział Infrastruktury

 

 

 

 

08.09.2017r

Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w uzgodnieniu ze zleceniodawcą

Zygmunt Błaszczyk 500,- Wydział Infrastruktury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

Klasyfikacja budżetowa wydatku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".