Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Golub-Dobrzyń

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 - referent - 1 etat w Wydziale Finansowym

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017
z dnia 28 lipca 2017r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2016r., poz. 902)

 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,

 

referent – 1 etat

w Wydziale Finansowym

 

I. Zakres zadań:

Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

- księgowanie opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, czynszu za najem             i dzierżawę, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości i ruchomości, jak również prowadzenie w związku z tym należnej windykacji,

- bieżąca współpraca z wydziałem gospodarki komunalnej mieszkaniowej i nieruchomościami                 w zakresie zmian w zasobach mienia komunalnego,

- sporządzanie przelewów bankowych oraz opisywanie dowodów księgowych zgodnie                            z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji,

- zastępowanie pracownika zatrudnionego na stanowisku „ds. kasowej obsługi urzędu”,                       w zakresie przez niego określonym.

 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- co najmniej 3-letni staż pracy,

- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia.

 

b) wskazane:

- doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką danego stanowiska,

- znajomość regulacji prawnych:

* ustawa o samorządzie gminnym,

* kodeks postępowania administracyjnego,

* ustawa o finansach publicznych,

* ustawa o rachunkowości,

* ordynacji podatkowej,

* ustawy o podatku od towarów i usług

* ustawa o ochronie danych osobowych,

- umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod  presją czasu,

- komunikatywność,

- systematyczność, dokładność, dyspozycyjność.

 

III. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie dyplomu i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca biurowa w siedzibie pracodawcy,

- pełny wymiar czasu pracy (1 etat),

- umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

 

V. W miesiącu czerwcu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu wynosił poniżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty z dopiskiem Ogłoszenie o naborze 3/2017 na stanowisko Referent – Wydział Finansowymożna składać w terminie do dnia 11 sierpnia 2017r. do godz.1300.

 

- osobiście                                          w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, pok. IB parter

- lub przesłać na adres:                      Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

  (decyduje data wpływu do               ul.Plac 1000-lecia 25,

  Urzędu Miasta)                                87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: tel (56) 683-54-10 wew.32

 

  Burmistrz Miasta

 

Mariusz Piątkowski

 

 

 

 

 

Załączniki

LISTA KANDYDATÓW 3-17 BIP (211.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Inf. o wyn 3-17 BIP (210.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".