Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Golub-Dobrzyń

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 

Położenie nieruchomości z oznaczeniem KW

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Wysokość postąpienia

Termin  wniesienia opłaty za nieruchomość

1

2

3

4

5

6

7

8

Ul. Zakole

KW Nr TO1G/00020568/3

obręb: V

dz. Nr 124 o

pow. 1941m2

Teren równy, kształt działki zbliżony do prostokąta.

MNe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 78., poz.1307)

 

 

60.400,00 zł +      23% VAT

 

10.000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

 Do dnia podpisania umowy notarialnej

Ul. Słoneczna

KW Nr TO1G/00020568/3

obręb: V

dz. Nr 128 o

pow. 1513m2

Teren równy, kształt działki zbliżony do prostokąta.

MNe- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 78., poz.1307)

47.760,00 zł +      23% VAT

 

7.000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Do dnia podpisania umowy notarialnej

Ul. Zakole

KW Nr TO1G/00020568/3

obręb: V

dz. Nr 129 o

pow. 1848m2

Teren równy, kształt działki zbliżony do prostokąta.

MNe- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 78., poz.1307)

58.320,00 zł +      23% VAT

 

8.000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Do dnia podpisania umowy notarialnej

Ul. Słoneczna

KW Nr TO1G/00020568/3

obręb: V

dz. Nr 137 o

pow. 3197m2

Teren równy, kształt działki zbliżony do prostokąta.

MNe- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 78., poz.1307)

100.880,00 zł +      23% VAT

 

15.000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Do dnia podpisania umowy notarialnej

 

 

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia ul. Plac 1000-lecia 25 w sali nr 1-parter, rozpoczęcie przetargu godz. 1000 dnia 22 marca 2018r. począwszy od działki 124, następnie kolejno działki nr 128, 129 i 137.

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub właściwych pełnomocnictw do udziału w przetargu.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu przelewem lub gotówką na konto Banku Spółdzielczego Piotrków Kuj. o/Zbójno nr 35 9551 0002 0100 2219 2000 0001 najpóźniej do dnia 19.03. 2018r.  Przy wpłacie wadium należy określić nr działki, na którą wpłata jest dokonana.     W przypadku, gdy uczestnik przetargu chce nabyć więcej niż jedną działkę, zobowiązany jest do wpłaty kolejnego wadium z podaniem numeru działki. Ilość wpłat wadium musi odpowiadać ilości licytowanych działek przez uczestnika przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5. Do ceny sprzedaży działki ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. 

6. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 23.03.2018 r.

7. O terminie i miejscu zawarcia umowy przeniesienia własności, nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie przystąpienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

9.Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.   

10. Termin poprzednich przetargów dla działek124, 128, 129 i 137: 12 październik 2016 r. ; 20 grudzień 2016 r., 02 marca 2017 r.; 04 października 2017 r.. 8 stycznia 2018 r.

11. . Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ma prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku ważnych przyczyn.

Z regulaminem i informacjami dotyczącymi  nieruchomości można uzyskać w pok. nr 9, I piętro Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia , ul. Plac 1000-lecia 25, tel.056 683 54  wew. 13, w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 16.02.2018 r.

Zdjęto dnia………………..

 

 

 

 

Sporządziła: inspektor Beata Kołodziejska              

Zatwierdziła: Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarnecka

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".