Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Golub-Dobrzyń

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rok 2017

 

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

02.01.2017r. Zarządzenie nieruchomościami

Inwest Satelit Sp. z o. o., ul. Kornelka Makuszyńskiego 42,

Golub-Dobrzyń

wg. stawek w umowie  w trakcie realizacji Wydział Gospodarki Komunalnej
05.01.2017r. Usługi prawne

Przemysław Kuczkowski, Kancelaria Radcy Prawnego,

 

2000,- netto  31.12.2017r. Wydział Organizacyjny
25.01.2017r. Materiały biurowe Hurtownia Kropka, ul. Katarzyńska, Golub-Dobrzyń 34000,- netto  31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
16.01.2017r. Ponowne rozpatrzenie wniosku po uchyleniu decyzji przez SKO w Toruniu Piotr Szulc 200, - brutto  31.01.2017r. Wydział Infrastruktury
16.01.2017r. Projekt decyzji i kseropkopia wniosnku Ewa Kamiśka 400,- brutto  26.01.2017r. Wydział Infrastruktury
11.01.2017r. Obsługa Mieszkańców Miasta Psycholog Joanna Braun, 65zł za 1godzinę pracy   Wydział Organizacyjny
18.01.2017r. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia EKO-SYSTEM Wąbrzeźno 5799999,60  31.01.2020 Wydział Gospodarki Komunalnej
26.01.2017r. OSP - Nauka gry na instrumentach Stanisław Daszkowski 741,80 miesięcznie netto  31.12.2017r. Wydział Organizacyjny
26.01.2017r. OSP - Nauka gry na instrumentach Roman Rygielski

553,58 miesięcznie netto

 31.12.2017r. Wydział Organizacyjny
07.02.2017r. Gabinet Weterynaryjny, opieka całodobowa nad zwierzętami przypadkowymi, sterylizacja i kastracja kotów lek. wet. Anna Sarek-Kaczorowska 5000,- brutto  31.12.2017r. Wydział Gospodarki Komunalnej
07.02.2017r. Analiza zmiany w zagospodarowniu przestrzennym Miasta Golubia-Dobrzynia Marek Porczyk 200,- brutto  10.02.2017r. Wydział Infrastruktury
07.02.2017r. Analiza zmiany w zagospodarowniu przestrzennym Miasta Golubia-Dobrzynia Piotr Szulc 200,- brutto  10.02.2017r. Wydział Infrastruktury
09.02.2017r. Animator kultury podczas "Zabawy karnawałowej na zakończenie ferii" w dniu 10.02.2017r. Mariusz Krzemiński 380,- brutto  10.02.2017r. Wydział Organizacyjny
21.02.2017r. Umowa o asystę techniczną nr 2017-0405011-0038 TECHNIKA  IT S.A. ul Toszekiej 2, Gliwice 2608,- netto  31.12.2017r. Wydział Organizacyjny
28.02.2017r. Udzielenie przez licencjodawcę licencji niewyłącznej na aktualizację oprogramowania wyszczególnionego w ust. 4 umowy Sptunik Software Sp. z o. o., ul. Góreckiej 30, Poznań 4698,60- brutto  31.12.2017r. Wydział Organizacyjny
14.02.2017r. Autorskie opracowanie scenariusza "Babski Kabaret" - Umowa o dzieło Grażyna Romańczuk 800,- brutto  10.03.2017r. Wydział Organizacyjny
06.03.2017r. Umowa o dzieło "Babski Kabaret" Barbara Krzesińska 1100,- brutto  10.03.2017r. Wydział Organizacyjny
06.03.2017r. Umowa o dzieło "Babski Kabaret" Lidia Stanisławska-Magdziak 1400,- brutto   10.03.2017r. Wydział Organizacyjny
06.03.2017r. Umowa o dzieło "Babski Kabaret" Emilia Krakowska-Wojnar 1400,- brutto   10.03.2017r. Wydział Organizacyjny
16.02.2017r. Wykonanie prac polegających na wycince drzew wraz z pocięciemi transportem na plac magazynowy. Redukcja koron drzew, frezowanie pni i drzew Andrzej Mątowski    31.12.2017r. Wydział Infrastruktury
16.02.2017r.

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi  na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

Piotr Janicki 1000, -brutto  31.12.2017r. Wydział Gospodarki Komunalnej
17.02.2017r. Umowa na dostawy energii elektrycznej Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna Bydgoszcz 2800, -netto  27.02.2017r. Wydział Infrastruktury
28.02.2017r. Usługa "Wirtualny spacer po Golubiu-Dobrzybiu" Nova Telecom Sp. z o. o., ul. Jerzmanowska 17/16 1, -netto   Wydział Organizacyjny
03.03.2017r. Wykonanie prac polegających na trzebieży wczesnej, trzebieży późnej, cięciach sanitarnych, czyszczeniu wczesnym i późnym na podstawie planu urządzania lasu Rafał Musierowicz    31.12.2017r. Wydział Infrastruktury

 

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

22.01.2017r. Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i doradztwo prawnep; udzielanie porad prawnych - Radca Urzędowy

Marek Redecki

3000,- netto  31.12.2017r. Wydział Organizacyjny
06.02.2017r. Dyżurowanie w punkcie kosultacyjnym i pierwszego kontaktu dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przmocy w rodzinie.

Paprocka Anna

40,- /1h  01.02.2017r.-31.12.2017r. Wydział Organizacyjny
06.02.2017r. Dyżurowanie w punkcie kosultacyjnym i pierwszego kontaktu dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przmocy w rodzinie. Krzyżek Iwona 40,- /1h  01.02.2017r.-31.12.2017r. Wydział Organizacyjny
15.03.2017r. Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości Ewelina Dobrzeniecka 14000,-  25.03.2017r. Wydział Infrastruktury
27.02.2017r. Warsztaty profilaktyczne w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii dla uczniów szkół w Golubiu-Dobrzyniu Krokus - szkolenia, ul. Miodowa 26, Kraków    marzec 2017r. Wydział Organizacyjny
20.03.2017r. Umowa serwisowa, powierzenie przetwarzania danych osobowych Geofabryka Sp. z o.o., ul. Prosta 8/2, Toruń 7000,-  31.12.2017r. Wydział Organizacyjny
24.03.2017r. Umowa dot. dokonania zmian w dokum. proj,-kosztor. dla zadania pn. "Odnowienie i ożywienie muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu" Projektowanie i Nadzory Bud. Kamil Maciejewski, ul. Księżycowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń 2460,-  28.03.2017r. Wydział Infrastruktury
28.03.2017r. Realizacja zamówienia w zakresierealizacji i emisji w telewizji lokalnej materiałów telewizyjnych, ukazujących działania samorządu Miasta Golubia-Dobrzynia Studio Produkcji Telewizyjnej i Muzycznej "AKI" Krzysztof Kocimski, ul. Żeromskiego 21/10, 87-400 Golub-Dobrzyń

za m-c 2130,-

całość 21300,- brutto

28.03.2017r - 31.12.2017r. Wydział Organizacyjny
30.03.2017r. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Golubia-Dobrzynia w 2017 roku Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz

1771,20 brutto za 1m3

 koniec 2017 Wydział Infrastruktury
30.03.2017r. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Golubia-Dobrzynia w 2017 roku Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz 30,75 brutto za 1m2  koniec 2017 Wydział Infrastruktury
08.02.2017r. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych Orange, Aleje Jerozolimskie 160, Warszawa    31.02.2017r. Wydział Organizacyjny
08.02.2017r. Świadczenie usług telekomunikacyjnych Orange, Aleje Jerozolimskie 160, Warszawa    31.02.2017r. Wydział Organizacyjny
31.03.2017r. Sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej (mikroinstalacje) POLLUX Lech Świderek, ul. Raszei 4c/180, 87-100 Toruń 861,- brutto 20.04.2017r. Wydział Infrastruktury
31.03.2017r. Opracowanie Studium Wykonalności (mikroinstalacje) Westmor Consulting Urszula Wódkowska, ul. 1 Maja 1a, 87-704 Bądkowo 7000,- brutto 26.04.2017 Wydział Infrastruktury
31.03.2017r. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Westmor Consulting Urszula Wódkowska, ul. 1 Maja 1a, 87-704 Bądkowo 8000,- brutto 31.08.2017r. Wydział Infrastruktury
05.03.2017r. Wsparcie realizacji zadania pn. "Podnoszenie sprawności ogólnej i umiejętności piłkarskich" Klub Sportowy "Piłkarz", ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń 30000,- 15.12.2017r. Wydział Organizacyjny
07.04.2017r. Stypendium sportowe Jacek Kozerski 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r. Stypendium sportowe Aneta Ciechacka 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r. Stypendium sportowe Monika Adamska 50,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r. Stypendium sportowe Katarzyna Metel 50,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Daniel Grabowski 150,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Aneta Ciechacka 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Jolanta Zglenicka 150,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Mariusz Sadowski 50,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Anna Rydzińska

50,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Mariola Behlke

50,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Małgorzata Romanowska 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Jarosław Trejderowski 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Renata Bielwicz-Jankowska 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Tomasz Kropkowski 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Renata Żebrowska 150,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Grażyna Kropkowska

100,-

9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Ewa Malinowska-Grzech

150,-

9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Jakub Piotrkowski 150,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Wioletta Różalska 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Wioletta Różalska 100,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Wioletta Różalska 50,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
07.04.2017r.

Stypendium sportowe

Krzysztof Bejger 150,- 9 m-cy Wydział Organizacyjny
04.04.2017r. Wykonanie dokum. dla zadania pn.: "Naprawa drewnianego zadaszenia zachdoniego odcinka murów obronnych miasta Golubia" Projektowanie i Nadzory Budowlane Kamil Maciejewski 1599,- 10.05.2017r. Wydział Infrastruktury
06.06.2017r. Umowa o dzieło - wykonanie Sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia Hafciarstwo Artystyczne Małgorzata Grzelak 14391,- brutto 05.05.2017r. Wydział Organizacyjny
07.04.2017r. Dostawa kostki betonowej, oporników oraz obrzeży betonowych KIM Sp. z o.o. Warszawa 17000,-brutto koniec 2017r. Wydział Infrastruktury
05.04.2017r. Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zakrzewianie sportu wsród dzieci i młodzieży" MKS "Drwęca", ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń 30000,- 15.12.2017r. Wydział Organizacyjny
05.04.2017r. Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zakrzewianie wsród dorosłych kultury fizycznej i sportu" MKS "Drwęca", ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń 49000,- 15.12.2017r. Wydział Organizacyjny
12.04.2017r. Umowa darowizny - projekty planu robót ul .Zamurna Usługi Budowlane Józef Skarbek - 12.04.2017r. Wydział Infrastruktury
12.04.2017r. Opracowanie "Strategii Rozwoju Miasta Golubia-Dobrzynia" Remedis SA, ul. Peterea Mausfelda 4, 60-855 Poznań 6300,-netto 30.11.2017r. Wydział Infrastruktury
05.04.2017r. Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Golubsko-Dobrzyńskie obchody SDI" PZERiI Oddział w Golubiu-Dobrzyniu 2500,-brutto 26.05.2017r. Wydział Organizacyjny
14.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania puiblicznego pn. "Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez uprawianie siatkówki, piłki nożnej oraz organizowanie gier i zabaw ruchowych"

UKS "ALFA" Golub-Dobrzyń 3000,-brutto 15.12.2017r. Wydział Organizacyjny
18.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Wędkarskie mistrzostwa Golubia-Dobrzynia GRAND-PRIX kat. senior"

WKS "Brzana" Golub-Dobrzyń 1200, -brutto 30.09.2017r. Wydział Organizacyjny
187.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Młodzieżowe GRAND-PRIX wędkarskie Golubia-Dobrzynia"

OPZW KM "Drwęca" Golub-Dobrzyń 2200, -brutto 30.09.2017r. Wydział Organizacyjny
18.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci z okazji Dnia Dziecka"

OPZW KM "Drwęca" Golub-Dobrzyń 1200, -brutto 06.06.2017r. Wydział Organizacyjny

 

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

18.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "II Festiwal Gitarowy na Zamku"

Stowarzyszenie Miłośników Kultury, ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie

2500,- brutto 29.09.2017r. Wydział Organizacyjny
18.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Motoserce 2017"

Stowarzyszenie Motocyklowe "Steel Pistons", ul. PTTK 13, Golub-Dobrzyń

4000, -brutto 05.06.2017r. Wydział Organizacyjny
18.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Ziemia Pogranicza - dziedzictwo Golubia-Dobrzynia i okolic"

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Golub-Dobrzyń, Rynek 19, Golub-Dobrzyń 2000,- brutto 31.10.2017r. Wydział Organizacyjny
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Jacek i Grażyna  Brzostowscy    w trakcie realizacji Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Piotr i Dorota Jagielscy     w trakcie realizacji Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Dawid i Monika Jareccy     w trakcie realizacji Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Krzysztof Kaliski     w trakcie realizacji Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Kamil Kopczyński

 

  w trakcie realizacji Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Józef i Barbara Krępeć

 

  w trakcie realizacji Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Maciej i Emilia Matuszewscy     w trakcie realizacji Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Roman Ostrowski     w trakcie realizacji Wydział Infrastruktury
18.04.2017r.

Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE

Sławomir i Izabela Prądzyński     w trakcie realizacji Wydział Infrastruktury
20.04.2017r.

Porozumienie w srpawie nieodpłatnego świadczenia robót budowlanych (parking ul. Kościuszki)

Zbigniew Borek    30.11.2017r. Wydział Infrastruktury
 

 

       
25.04.2017r. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskie Województwo Kujawsko-Pomorskie 21600,-  25.04.2017r. Wydział Organizacyjny
28.04.2017r. Oprowadzanie tursytów - wieża kościoła golubskiego Zygmunt Błaszczyk 370,- brutto 01-03.05.2017r. Wydział Organizacyjny
02.05.2017r. Animator kultury - turniej rodzinny 03.05.2017r. Mariusz Krzemiński 300,- brutto 03.05.2017r. Wydział Organizacyjny
27.04.2017r. Darowizna - Sztandar Agrolok Sp. z o. o. 1000,-  05.05.2017r. Wydział Organizacyjny
27.04.2017r. Darowizna - Sztandar Golpasz S. A. 1000,-  05.05.2017r. Wydział Organizacyjny
27.04.2017r. Darowizna - Sztandar Adabet Kazimierz Adamski 1000,-  05.05.2017r. Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Darowizna - Sztandar

Hurt - Detal Complex 1000,-  05.05.2017r. Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Darowizna - Sztandar

Michał Piotrowicz 1000,-  05.05.2017r. Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Darowizna - Sztandar

Andrzej Kuciński 1000,-  05.05.2017r. Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Darowizna - Sztandar

Mariusz Piątkowski 1000,-  05.05.2017r. Wydział Organizacyjny

 

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

18.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Popularyzacja sportu wśród młodzieży"

Uczniowski Klub Sportowy "Lioder"

3000,-  15.12.2017r. Wydział Organizacyjny
26.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Ogólnopolski Bieg Solidarności"

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "RYTM"

4500,-  15.10.2017r. Wydział Organizacyjny
26.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Przełajowy Bieg Niepodległości - Puchar Burmistrza"

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "RYTM"

2000,-  10.12.2017r. Wydział Organizacyjny
26.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Międzynarodowe zawody kajakowe - Puchar Burmistrza"

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "RYTM"

2000,-  30.03.2017r. Wydział Organizacyjny
26.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Szkolenie dzieci i młodzieży w kajakarstwie"

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "RYTM"

3500,-  15.12.2017r. Wydział Organizacyjny
13.04.2017r.

Wydawanie kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów dostawa elementów urządzeń do podpisu elektronicznego

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa Cennik usług strona KIR  nie określony Wydział Organizacyjny
 

Usługa EcoHarmonogram

Dariusz Szulik 300,- brutto  31.12.2017r. Wydział Gospodarki Komunalnej
05.05.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

Łukasz Pietrzak

1000,-

 10.05.2017r. Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

Oddział PTTK im. Z. Kwiatkowskiego, ul. PTTK 13, Golub-Dobrzyń

1000,-

 05.05.2017r. Wydział Organizacyjny
08.08.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Golubiu-Dobrzyniu 1000,- 12.05.2017r. Wydział Organizacyjny
08.05.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Regionalna Liga Strzelecka Golub-Dobrzyń 2017r."

Stowarzyszenie Św. Huberta, Lisak 5, Golub-Dobrzyń

1100,-

 31.07.2017r. Wydział Organizacyjny
08.05.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Tradycyjnym"

Oddział PTTK im. Z. Kwiatkowskiego, ul. PTTK 13, Golub-Dobrzyń 2000,-  15.09.2017r. Wydział Organizacyjny
24.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Golubskie Gonitwy do Pierścienia w ramach 42 Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego

Oddział PTTK im. Z. Kwiatkowskiego, ul. PTTK 13, Golub-Dobrzyń 2000,-  31.08.2017r. Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt."IX Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych"

"Retro-Traktor" 4500,-  31.08.2017r. Wydział Organizacyjny
28.04.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pt."Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i tańca sportowego"

Uczniowski Klub Sportowy OLIMP G-D 3000,-  15.12.2017r. Wydział Organizacyjny
28.04.2017r. Wsparcie realizacji zadania publicznego pt."Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Prezesa UKS Arez" Uczniowski Klub Sportowy AREZ przy Zespole Szkół nr2 1000,-  30.06.2017r. Wydział Organizacyjny
05.05.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

PHU Agro-Pol 1000,-  12.05.2017r. Wydział Organizacyjny
08.05.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

NZOZ Gol-Med 1000,-  10.05.2017r. Wydział Organizacyjny
15.05.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

Niezależna Akcja Samorządowa "NAS" 1000,-  19.05.2017r. Wydział Organizacyjny
17.05.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

Dombud RP Piotr Dąbrowski 1000,- 22.05.2017r. Wydział Organizacyjny
17.05.2017r. Umowa o wykonanie usługi klasyfikacji rodzajowo-ilościowo-wartościowej drewna Zakład Usług Leśnych "Brakarz" 1200,- 31.05.2017r. Wydział Infrastruktury
22.05.2017r.

Umowa darowizny - Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia

ZPUH KROLL 1000,- 26.05.2017r. Wydział Organizacyjny
23.05.2017r. Umowa o dzieło - projekt decyzji o warunkach zabudowy Ewa Kamińska 400,-  14.08.2017r. Wydział Infrastruktury
24.05.2017r. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim P. Całbecki, Z. OStrowski, Marszałek Woj. Kuj.-Pom., Wicemarszałek Woj. Kuj.-Pom. 1004,60-  31.12.2017r. Wydział Organizacyjny
24.05.2017r.

Przygotowanie i realizacja na terenie Stadionu Miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu lunaparku w dniu 03.06.2017r.

Dekor, P. Imbierowicz 15360,- brutto  03.06.2017r. Wydział Organizacyjny
18.04.2017r.

Bilety wstępu na Dzień Dziecka 03.06.2017r.

Dekor, P. Imbierowicz 20000,- brutto  03.06.2017r. Wydział Organizacyjny
25.05.2017r.

Porozumienie w sprawie nieopłatnego świadczenia robót budowl. - remont chodnika ul. Stodólna

Stanisław Czarnołucki    Do 30.09.2017r. Wydział Infrastruktury
20.04.2017r. Umowa użyczenia - nieruchomość gruntowa (część działki nr 112 obr.2 Miasta Golubia-Dobrzynia) Paulina Niesterow-Kowalczyk   10.06.2022r. Wydział Infrastruktury
23.05.2017r.

Umowa zlecenie nr 128/2017 Ilona Pytel - kampania profilaktycznaa "Trzeźwość to u nas rodzinne"

M . Milarska 650,- brutto   Wydział Organizacyjny

 

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

23.05.2017r.

Umowa zlecenie nr 129/2017 Marta Prusińska

M. Milarska

 650,- brutto   Wydział Organizacyjny
29.05.2017r.

Dostawa kwiatów do obsadzenia rabat

Marek Kuciński

9650,-  31.12.2017r. Wydział Infrastruktury
25.05.2017r.

Modernizacja autorskiego systemu nagłośnienia i nagrywania przebiegu sesji Rady Miasta oraz innych spotkań

Marian Morawiecki

7500,-  07.06.2017r. Wydział Infrastruktury
01.06.2017r,

Oprowadzanie po wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 01.06.2017r. - 31.08.2017r.

Zygmunt Błasczyk

650 x 3 m-ce  31.08.2017r. Wydział Organizacyjny
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Gabriela Ciećwierz

   29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Andrzej i Mirosława Wilczyńscy     29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Stanisław i Anna Składanowscy     29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Eugeniusz i Danuta Składanowscy

 

  29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Emilia Błotnicka

 

  29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Stanisław i Teresa Czarnołucka

 

  29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Piotr Dąbrowski     29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Marek i Barbara Pudlińscy     29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Adam Trzebniak     29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Aleksander i Agnieszka Lisińscy     29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Kazimierz i Irena Wrzesińscy     29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Stanisław i Maria Dąbrowscy     29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Henryk i Ewa Zawadzcy     29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r,

Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Jarosław Klonowski     29.09.2017r. Wydział Infrastruktury
06.06.2017r,

Umowa darowizny pod zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Ks. Malinowskiego

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu    06.06.2017r. Wydział Infrastruktury
12.06.2017r.

Umowa darowizny pod zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Brodnickiej

Andrzej Garwacki    12.06.2017r. Wydział Infrastruktury
12.06.2017r.

Umowa darowizny pod zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Zamkowej

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Grażyna Kuczyńska    12.06.2017r. Wydział Infrastruktury
12.06.2017r.

Umowa darowizny pod zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Zamkowej

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.    12.06.2017r. Wydział Infrastruktury
22.06.2017r.

Umowa o dzieło - muzyczny występ autorski podczas wydarzenia "Golubsko-Dobrzyńska Noc Świętojańska"

Sławomir Jacek Krzyżanowski 1650,-  26.06.2017r. Wydział Organizacyjny
22.06.2017r.

Umowa zlecenia - animator czasu wolnego podczas wydarzenia "Golubsko-Dobrzyńska Noc Świętojańska"

Kocińska Anna 270,-  26.06.2017r. Wydział Organizacyjny

 

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

22.06.2017r.

Umowa zlecenia - animator podczas wydarzenia "Golubsko-Dobrzyńska Noc Świętojańska"

Krzemiński Mariusz

420  26.06.2017r. Wydział Organizacyjny
20.04.2017r.

Umowa użyczenia - nieruchomność gruntowa (część działki nr 112 obręb II Miasta Golubia-Dobrzynia)

Paulina Niesterow-Kowalczyk, Karol Kowalczyk

-   Wydział Infrastruktury
 21.06.2017r.

Umowa sprzedaży drewna opałowego

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "Karol"

 350  23.06.2017r.  Wydział Infrastruktury
 21.06.2017r.

Umowa sprzedaży drewna opałowego

Wiesław Przeczewski

391,88

 23.06.2017r.  
23.06.2017r.

Demotaż, transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń w 2017r.

PRO-EKO SERWIS Sp. z o, Bierzewice 62, 09-500 Gostynin

8800,90 brutto 31.08.2017r. Wydział Infrastruktury
23.06.2017r.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2"

DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowl. Andrzej Kiryluk 35000,- brutto 15.09.2017r. Wydział Infrastruktury
05.06.2017r.

Dofinansowanie przyznane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu w odniesieniu do Animatorów

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck    31.12.2017r. Wydział Infrastruktury
02.06.2017r. Umowa o dzieło - autorskie gry i zabawy w ramach programu "Trzeźwość to u nas rodzinne" Mariusz Krzemiński 500,- 03.06.2017r. Wydział Organizacyjny
04.07.2017r. Wsparcie realizacji zadania publicznego PZN Koło Powiatowe 2500,- 16.10.2017r. Wydział Organizacyjny
 04.07.2017r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego

 Oddział PTTK im. Z Kwiatkowskiego

1200,- brutto

10.11.2017r. Wydział Organizacyjny
 05.06.2017r.

Dofinansowanie przyznane w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu" w odniesieniu do animatorów

 Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

-

 31.12.2017r.  Wydział Infrastruktury
06.07.2017r.

Naprawa całego pokrycia dachowego na budynku Młyńska 19, stanowiącego własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Zakład Usług Technicznych Patryk Bożek 13502,78 brutto 31.08.2017r. Wydział Gospodarki Komunalnej
06.07.2017r.

Internet DSL dla Wydziału Utrzymania Dróg i Czystości ul. Szosa Rypińska 19B

Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 2135,- netto  06.07.2019r. Wydział Organizacyjny
06.07.2017 r.

Telefon stacjonarny dla Wydziału Utrzymania Dróg i Czystaości, ul. Szosa Rypińska 19/3

Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 55,35 brutto  06.07.2017r. Wydział Organizacyjny
27.06.2017r.

Szkolenie w zakresie nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Sylwester Gabryszewski 2000,- 27.06.2017r. Wydział Organizacyjny
22.06.2017r. Dotacja na realizację zadania dot. opracowania dokum. konserwatorskiej dla remontu tzw. "Domku Pod Kapturkiem" w Golubiu-Dobrzyniu Wojewódzki Urz?d Ochrony Zabytków, ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń 10000,-  20.11.2017r. Wydział Infrastruktury
13.07.2017r.

Wykonanie dokumentacji koserwatorskiej dla zad.: "Remont tzw. Domku Pod Kapturkiem w G-D"

KZEB E. Bożejewicz 10000,-  20.10.2017r. Wydział Infrastruktury
27.06.2017r.

Wykonanie zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta na temat zmian procedury administracyjnej

Sylwester Gabryszewski 2000,-  27.06.2017r.  
24.07.2017r.

Umowa darowizny

Adabet Kazimierz Adamski 2500,- 28.07.2017r. Wydział Organizacyjny
27.07.2017r. Umowa zlecenia - oprawa muzyczna i świetlna - "Potańcówka 28.07.2017r." Wiesław Dąbrowski 810,- 28.07.2017r. Wydział Organizacyjny
27.07.2017r. Umowa na "Zakup koszy ulicznych wraz z dostawą" Investim S.A. ul. Marymarska 15, 02-674 Warszawa 9689,33   Wydział Gospodarki Komunalnej
27.07.2017r.

Umowa o dzieło - autorski występ muzyczny - "Potańcówka 28.07.2017r."

Jarosław Nadolny 3850,-  28.07.2017r. Wydział Organizacyjny
27.07.2017r.

Umowa zlecenie - prowadzenie punktu informacji turystycznej

Janusz Surmacewicz 2500,- brutto 31.08.2017r. Wydział Organizacyjny
27.07.2017r.

Umowa darowizny

Zbigniew Witulski 300,- 28.07.2017r. Wydział Organizacyjny
27.07.2017r.

Zabezpieczenie imprezy w miejscowości Golub-Dobrzyń Ochrona podczas wydarzenia pt. "Potańcówka - różowe lata 60-te i 70-te"

Lech Michalski 1476,- brutto 28.07.2017r. Wydział Organizacyjny

 

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

31.07.2017r.

Umowa dzierżawy pod zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej, ul. Kilińskiego

Giuseppe Santoro, Pizzeria "O Sole Mio", ul. Kilińskiego 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

   31.07.2017r. Wydział Infrastruktury
30.08.2017r.

Dostawa i montaż 70 sztuk gumowych rolet naokiennych wewnętrznych w kasetach z prowadnicami w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Kami-Bud Marzena Syszkowska

7900,- netto  30.09.2017r. Wydział Organizacyjny
16.08.2017r.

Umowa dzierżawy pod zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej

Barbara Skubiszewska

   16.08.2017r. Wydział Infrastruktury
22.08.2017r.

Pełnienie funkcji Kierownika Budowy dla zadania pn.: "Naprawa drewnianego zadaszenia dach odcinka murów obronnych dawnego miasta Golubia".

Projektowanie i nadzory budowlane - K. Maciejewski

738,-  Do zakończenia rabór bud. Wydział Infrastruktury
28.08.2017r.

 Demontaż starej stolarki okiennej i montaż nowej stolarki okiennej pcv w lokalach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Marlena Szyszkowska, Kami-Bud

12220,-  31.10.2017r. Wydział Gospodarki Komunalnej
01.09.2017r.

Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej Miasta Golubia-Dobrzynia w uzgodnieniu ze zleceniodawcą

Janusz Surmacewicz 2000,-  30.09.2017r. Wydział Organizacyjny
01.09.2017r.

Autorskie animacje dla dzieci podczas wydarzenia np. Piknik Rodzinny Pożegnania Lata 2017 w dniu 02.09.2017r.

Kociński Piotr 550-  02.09.2017r. Wydział Organizacyjny
01.09.2017r.

Umowa dzierżawy części działki drogowej wewnętrznej będącej własnością Gminy Miasto G-D w celu umieszczenia reklamy o powierzchni 2,00m2

 Stalnox Wiktor D?browski

143,10

 01.09.2017r. Wydział Infrastruktury
 07.09.2017r.

Dysponowanie nieruchomością - dot. ścieżki rowerowej ul. Lipnowska

 Gmina Miasto G-D/Zarz?d Województwa Kuj.-Pom.

 

 31.12.2017r.  Wydział Infrastruktury
14.09.2017r.

Umowa użyczenia fragmentu pasa drogowego - ścieżka rowwerowa ul. Lipnowska

 Gmina Miasto G-D/Zarz?d Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 

 31.12.2017r.  Wydział Infrastruktury
08.09.2017r

Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w uzgodnieniu ze zleceniodawcą

Zygmunt Błaszczyk 500,-  30.09.2017r. Wydział Infrastruktury
14.09.2017r.

Zagospodarowanie terenów zielonych - ul. Chopina

 Juniperus Marcin Balinowski  2500,-  20.10.2017r.  Wydział Infrastruktury
14.09.2017r.

Umowa dzierżawy części działki wewnętrznej będącej własnością Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w celu umieszczenia kontenera na odpady budowlane o pow. 8m2

   48,-  14.09.2017r.  Wydział Infrastruktury
 19.09.2017r.

Dotyczy opracowania kompletnej  dokumentacji planistycznej dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 33/1 obręb 5 w G-D

 Bogdan Fyndt Biuro Urbanistyki i Architektury  5999,94  wg załączonego harmonogramu  Wydział Infrastruktury
 19.09.2017r. Wykonanie wyciągu z projektu budowl oraz aktualizacja kosztorysów - PARK  MELBUD s.c.  7995,- brutto  16.10.2017r.  Wydział Infrastruktury
 25.09.2017r.

Wykonanie dokumentacji proj.-kosztor. wraz z uzgodnieniami dla zadania pn.: "Przebudowa istn. rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej"

 FORM&STYLE  3567,-  30.11.2017r.  Wydział Infrastruktury
 

 

       
 27.09.2017r.

Opracowanie i uzyskanie dokumentów potrzebnych do wniosku ZRID / ulica Kościuszki Etap II

 Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda Wołkow  4305,00  30.11.2017r.  Wydział Infrastruktury
 28.09.2017r.  Najem części elewacji - umieszczenie tablicy promocujno-informacyjnej  Przedsiębiorstwo Handlowe BRIS Ratyński Leszek  1745,00 brutto  31.12.2018r.  Wydział Organizacyjny
 02.10.2017r.  Umowa darowizny dokumentacji dot. roozbudowy placu zabaw na osiedlu Katarzyńskim  Allprojekt  -  02.10.2017r.  Wydział Infrastruktury
 12.10.2017r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite - Skępsk - Golub-Dobrzyń - wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń

 Powiat Golubsko-Dobrzyński  181990,12  29.12.2017r.  Wydział Infrastruktury
 19.10.2017r.

Umowa dot. dostawy energii elektrycznej

NOVUM SA    116 929,86  31.12.2018r.  Wydział Infrastruktury
 19.10.2017r.

Umowa o dofinansowanie dla zadania pod nazawą: "Przebudowa muszli koncertowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowa obiektów małej architektury w ramach zadania pn.: "Odnowienie i ożywienie muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu"

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  48 603,00  19.10.2019r.  Wydział Infrastruktury
 19.10.2017r.

Umowa o dofinansowanie dla zadania pod nazawą: "Rozwój ogolnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu"

   70 989,00  19.10.2019r.  Wydział Infrastruktury

 

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę KRS/NIP/REGON

Wartość umowy

Okres obowiązywania umowy

Jednostka urzędu, z którą działalność wiąże się zawarcie umowy

 19.10.2017r.

Umowa o dofinansowanie dla zadania pod nazawą: "Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Lipnowskiej - I etap"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 71 572,00 19.10.2019r.  Wydział Infrastruktury
 25.10.2017r.

Badanie przez biegłego rewidenta jednego sprawozdania końcowego z realizacji projektu "Opracowanie
LPR Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2016-2023:

Justyna Torchała Biegły Rewident

 1000,00  10.11.2017r.  Wydział Infrastruktury
 26.10.2017r.

Zimowe utrzymanie ulicy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Lubiński Bartosz LuBaGo, Podzamek Golubski 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

   31.03.2018r.  Wydział Utrzymania Dróg i Czystości
 26.10.2017r.

Umowa w sprawie dzierżawy części działki drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w celu umieszczenia stoiska handlowego

Wiesław Wiśniewski,

   31.10.2017r. Wydział Infrastruktury 
 27.10.2017r.

Roboty budowlane - utwardzenie drogi gminnej ( ul. Jodłowa)

Kowalkowski Budownictwo, Teresa Kowalkowska, Głuchowo 68, 87-140 Chełmża

 90188,24  08.12.2017r. Wydział Infrastruktury
 27.10.2017r.

Nadzór Inwestorski - utwardzenie drogi gminnej ( ul. Jodłowa)

Projektowanie i Nadzory WOD-KAN, Witold Maciejewski, ul. Sucharskiego 3, 87-400 Golub-Dobrzyń  4182.00  08.12.2017r.   Wydział Infrastruktury
 16.11.2017r.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć sportowych w zakresie nauki i doskonalenia pływania dla 13 osobowej grupy dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej z Golubia-Dobrzynia

 Łukasz Murawski, , Marcin Ryszkowski,  715.20 31.12.2017r.   Wydział Organizacyjny
 06.11.2017r.

Prace polegające na wycince 2 sztuk drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

Agrolok Sp. z o. o. ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń 

 

  Wydział Infrastruktury 
 06.11.2017r.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika za zgodą pracodawcy w formie studiów podyplomowych przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu

 Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

2350.00

09.06.2018r.  Wydział Organizacyjny 
 30.10.2017r.

Wykonanie prac polegających na usunięciu karp wraz z ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu zlokalizowanego na nieruchomości o nr 242/1 obr. 6 Miasta Golubia-Dobrzynia

 Usługi Leśne, Adamczyk Tomasz, Mokry Las 1, 87-400 Golub-Dobrzyń

3900.00

  Wydział Infrastruktury 
 08.11.2017r.

Energa-Oświetlenie Sp. z o. o. - oświetlenie uliczne na rok 2018 na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

 Energa-Oświetlenie Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot    2018  Wydział Infrastruktury
 08.11.2017r.

Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego polegająca na rozbudoowie istniejącego ciągu oświetleniowego

 Energa-Oświetlenie Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot    2018  Wydział Infrastruktury
 15.11.2017r.

Umowa dotyczy wykonania i dostawy unr wyborczych dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

INTERPLASTIC Roger Żółtowski, , ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno   3838.00 15.12.2017r.   Wydział Organizacyjny
 14.11.2017r.

Umowa zlecenie i prace remontowe w budynkach komunalnych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 Sławomir Dąbrowski,  1600.00 08.12.2017r. Wydział Organizacyjny 
 16.11.2017r. Umowa darowizny - zakup iluminacji świątecznych   EKOSYSTEM Sp. z o. o., ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno 1000.00  24.11.2017r.  Wydział Organizacyjny 
 20.11.2017r.

Umowa darowizny - zakup iluminacji świątecznych 

 Pracownia Projektowa, Marek Brózdowski  1000.00 24.11.2017r.   Wydział Organizacyjny
 20.11.2017r.

Umowa darowizny - zakup iluminacji świątecznych 

 Juniperus Ogrody, Marcin Balinowski  500.00 24.11.2017r.   Wydział Organizacyjny
 20.11.2017r.

Umowa darowizny - zakup iluminacji świątecznych 

 Hurt-Detal, Krzysztof Bejger  500.00 24.11.2017r.   Wydział Organizacyjny
 20.11.2017r.  Umowa darowizny - zakup iluminacji świątecznych   Świat Biżuterii, Grzegorz Cyrankowski  500.00  24.11.2017r.  Wydział organizacyjny
 20.11.2017r.  Umowa darowizny - zakup iluminacji świątecznych   Invest Satelit Sp. z o. o., Anna Dąbrowska  500.00 24.11.2017r.   Wydział Organizacyjny
 21.11.2017r.

Dzierżawa drogi wewnętrznej ul. Lecealna w celu umieszczenia przyłącza energetycznego

 ENERGA OPERATOR S.A. Brodnica

 2017-2.08zł

2018- 20 zł

   Wydział Infrastruktury
 21.11.2017r.

Dzierżawa drogi wewnętrznej ul. Licealna w celu budowy przyłącza energetycznego

 ELEKTRO-JOB, Arkadiusz Jabłoński, Brodnica 6.00     Wydział Infrastruktury
 20.11.2017r.

Umowa darowizny- zakup iluminacji świątecznych

Rypińskie towarzystwo Budownictwa Socjalnego, Rypin  500.00  24.11.2017r.  Wydział Organizacyjny 
 24.11.2017r.

Umowa darowizny - zakup iluminacji świątecznych

 Firma KROPKA, ul. Katarzyńska 14, 87-400 Golub-Dobrzyń  500.00 30.11.2017r.   Wydział Organizacyjny

 

Data zawarcia
umowy 

                             Przedmiot umowy                                   

Podmiot, z którym zawarto umowę K
RS/NIP/REGON

Wartość
umowy

Okres obowiązywania
umowy

Jednostka urzędu,
z którą działalność wiąże się
zawarcie umowy

27.11.2017r.

Umowa darowizny - dokumentacja na plac zabaw ul. Chopina

Prpjektowanie i Nadzór Budowlany, Kamil Maciejewski, ul. Księżycowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń 300.00 27.11.2017r.  Wydział Infrastruktury
20.11.2017r.

Umowa darowizny - zakup iluminacji świątecznych

Gospodarstwo Szkółkarskie, Małgorzata Marcinkowska, Szychowo 18

300.00 29.11.2017r.  Wydział Infrastruktury
29.11.2017r.

Umowa na wykonanie klasyfikacji rodzajo-ilościowo-wartościowej drzew na pniu

Ludwik Lipiński,

 1300.00 15.12.2017r. Wydział Infrastruktury 
29.11.2017r.

Umowa na wykonanie klasyfikacji rodzajowo-ilościowo-wartościowej drzew zlokalizowanych na placu PEC

Ludwik Lipiński,

1000.00

18.12.2017r Wydział Infrastruktury 
29.11.2017r.

Porozumienie w sprawie nieodpłatnego świadczenia robót budowlanych

Krzysztof Zadylak,

29.06.2018r. Wydział Infrastryktury
29.11.2017r.

Rozbudowa oświetlenia ulicy Żeromskiego

Pracownie Projektowa, Marek Brózdowski, ul. Browarowa 5, 87-400 Golub-Dobrzyń 4146.00 Wydział Infrastruktury
24.11.2017r.

Umowa na dostawę sadzonek drzew

JUNIPERUS, Marcin Balinowski, ul. Konopnickiej 11/28, 87- 400 Golub-Dobrzyń  4500.00 Wydział Infrastruktury
30.11.2017r. Umowa o realizację warsztatów mających charakter usługi kształcenia zawodowego Inter Active, 31-571 Kraków 3100.00 Wydział Organizacyjny
16.08.2017r. Umowa partnerstwa wspólnego przedsięwzięcia wdrożenia projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz zachowanie jego trwałości Województwo Kujawsko-Pomorskie, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 toruń 52 592.25 2020 Wydział Organizacyjny
 06.12.2017r.

Animator kultury podczas " Mikołajek w golubiu-Dobrzyniu"

Mariusz Krzemiński,

600.00

06..12.2017r. Wydział Organizacyjny
 06.12.2017r.

Dostawa 20 sztuk drzew z gatunku migdałek trójklapowy

 Gospodarstwo Szkółkarskie, Małgorzata i Marian Marcinkowscy, Szychowo 18, 87-410 Kowalewo-Pomorskie

1040.00

07.12.2017r. Wydział Infrastruktury 
07.12.2017r.

Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni z trylinki i uzupełnienia na skrzyżowaniu ul. Jodłowej i ul. Brzozowej

Teresa Kowalkowska, 2324.70 15.12.2017r. Wydział Infrastruktury
08.12.2017r.

Prace remontowe w budynkach komunalnych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Stawomir Dąbrowski, 1600.00 30.12.2017r. Wydział Organizacyjny
07.12.2017r.

Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie lini kablowej SN-15kV za złączeniem stalowym 15kV, słupowej stacji transfornatowej SN/nn oraz linii kablowej nn 04kV-dz nr 47, obr. 1 w Golubiu-Dobrzyniu

Ewa Kamińska, 400.00 22.12.2017r. Wydział infrastruktury
12.12.2017r. Umowa na realizację pokazu pirotechnicznego "THUNDER" Robert Murawski, ul. Luba 7, 87-100 Toruń 8 500.00 31.12.2017/01.01.2018 Wydział Organizacyjny
13.12.2017r.

Budowa placu zabaw na ulicy Chopina

SIMBA S C. , 20-515 Lublin 8858.15 28.12.2017r. Wydział Infrastruktury
12.12.2017r. Umieszczenie przyłącza energetycznego na ul . Licealnej Energa- operator, 80-557 Gdańska

2017- 0,66zł

2018- 20 zł

20.12.2017r. Wydział Infrastruktury
19.12.2017r.

Umowa na wykonanie klasyfikacji ilościowo-wartościowej drzew na pniu

Ludwik Lipiński, 500.00 27.12.2017r.  Wydział Infrastruktury
27.12.2017r.

Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi na terneie Miasta Golubia-Dobrzynia

Piotr Janicki,  31.12.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej 
28.12.2017r.

Umowa o zarządzanie nieruchomościami

Invest- Satelit, ul. Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń 31.12.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej
01.12.2017r. Konserwacja Miejskiego systemu cyfrowej rejestracji obrazu ZHUP Dawid Kujawiński, 1000.00 31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
28.12.2017r. Usługa mobilna EcoHarmonogram Dariusz Szulik "Web Solution", 44-240 Żory 300.00  31.12.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej
28.12.2017r.

Świadczenie pomocy prawnej polegającej w szczególności na udzieleniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych

Przemysław Kuczkowski, 87-100 Toruń 2750.00 netto 31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
28.12.2017r.

Wykonanie robót budowlanych, cześć I - odnowienie i ożywienie muszli koncertowej w golubiu-Dobrzyniu, część II - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury na terenie OSiR w Golubiu-Dobrzyniu

MURABET, ul. Sokołowska 35, 87-400 Golub-Dobrzyń

cz.I 75298.94

cz II 135447.85

31.03.2018r. Wydział Infrastruktury
28.12.2017r.

Inspektor nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej przy zadaniu pn. "Odnowienie i ożywienie muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu"

ATM INWEST, Dawid Borecki, Żuromin 9400.00 31.03.2018r. Wydział Infrastruktury
28.12.2017r.

Inspektor nadzoru inwestycyjnego branży elektrycznej przy zadaniu pn. "Odnowienie i ożywienie muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu"

Proksen, Poznań 11124.12 31.03.2018r. Wydział Infrastruktury

 

Data zawarcia
umowy 

                             Przedmiot umowy                                   

Podmiot, z którym zawarto umowę K
RS/NIP/REGON

Wartość
umowy

Okres obowiązywania
umowy

Jednostka urzędu,
z którą działalność wiąże się
zawarcie umowy

28.12.2017r.

Wykonanie robót budowalnych w ramach zadania pn. " Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - I etap"

BIOSS, ul. Dworcowa 32, 87-140 Chełmża 131614.56 31.03.2018r. Wydział Infrastruktury
28.12.2017r.

Inspektor nadzoru inwestycyjnego dla zadnaia pn. " Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - I etap"

AS Projektowanie i Nadzór, M. Jabłoński, Sokołowo 50, 87-400 Golub-Dobrzyń

3567.00 31.03.2018r. Wydział Infrastruktury
28.12.2017r.

Całodobowa opieka weterynaryjna w nagłych przypadkach związanych ze zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt

 

 70 zł kotka

40 zł kot

31.12.2018 Wydział IGospodarki Komunalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".