Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Golub-Dobrzyń

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rok 2018

Data zawarcia
umowy 

                             Przedmiot umowy                                   

Podmiot, z którym zawarto umowę K
RS/NIP/REGON

Wartość
umowy

Okres obowiązywania
umowy

Jednostka urzędu,
z którą działalność wiąże się
zawarcie umowy

1.   02.01.2018r.

Umowa na świadczenie usług w zakresie BHP

CENTRUM SZKOLEŃ BHP, Andrzej Wodzyński, Ruziec, ul. Modrzewiowa 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

3600.00

(300/m-c)

31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
2.  02.01.2018r.

Nauka gry na instrumentach dętych 1 raz w tygodniu po 2 godziny członków orkiestry działającej przy OSP w Golubiu-Dobrzyniu.

 

880.00/m-c 31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
2a. 02.01.2018r. Powierzenie danych osobowych w rozumieniu art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w art. 28 ust.1 Rozporządzenia Europejskiego i Rady  2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oaz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Technik IT S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-102 ul. Toszeckiej 2. NIP: 631-259-22-84             2608,00 zł     31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
2b. 02.01.2018r. Prowadzenie obsługi Systemu Informacji Przestrzennej Infostrada Pomorza i Kujaw (zwana dalej SIP) Geofabryka Sp. z o.o. ul Prosta 19/5. 87-100 Toruń 1000, 00zł / kwartalnie 31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
2c. 02.01.2018r. Udzielenie przez licencjodawcę na rzecz licencjobiorcy licencji niewyłącznej na aktualizację oprogramownia wyszczególnionego w ust. 4 poniżej "Oprogramowanie" stanowiącego wersję na rok 2018 na warunkach określonych "dalszej częscie umowy Licencja" Sputnik Software sp. z o.o.. ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań         4698,60 zł

31.12.2018r.

Wydział Organizacyjny
3. 02.01.2018r.

Nauka gry na instrumentach dętych 1 raz w tygodniu po 2 godziny członków orkiestry działającej przy OSP w Golubiu-Dobrzyniu

 

740.00/m-c

31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
3a. 02.01.2018r. Świadczenie usług prawnych na rzecz Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Kancerlaria Radcy Prawnego Marek Redecki. NIP: 878-170-03-79 3000,00 zł 31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
4. 03.01.2018r.

Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie psów na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

Ewa Czajkowska, EKO SCHRONISKO, Ostrowite 50A, 87-400 Golub-Dobrzyń

52900,00 brutto

Wydział Gospodarki Komunalnej
5. 02.01.2018r.

Prowadzenie punktu konlultacyjnego i pierwszego kontaktu dla osób współuzależnionych, uzależnionych oraz doświadczających przemocy w rodzinie funkcjonujących obecnie lub w przeszłości w związku z osobą uzależnioną od alkoholu lub/i innych środków psychoaktywnych oraz problemem przemocy w rodzinie.

Usługi Psychologiczne i Psychoterapia, Joanna Brown,

65.00 za godzinę brutto 31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
6.  02.01.2018r.

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych w celu zatrzymywania środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez prawa postoju, których właścicielem jest miasto przez przewoźnika uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

ARRIVA Bus Transport, ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń 31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
7.  02.01.2018r.

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych w celu zatrzymywania środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez prawa postoju, których właścicielem jest miasto przez przewoźnika uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
8. 05.01.2018 r. Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie nauki i doskonalenia pływania dla grupy dzieci ze ŚSiŚ z Golubia-Dobrzynia zwana dalej grupą, na krytej pływalni miejskiej im. Pawła Bączyńskiego w miejscowości Wąbrzeźno. 59.60 zł brutto/godzina od 05.01.2018 r. do 30.06.2018r. Wydział Organizacyjny
9.  05.01.2018 Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie nauki i doskonalenia pływania dla grupy dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej z Golubia-Dobrzynia. 59.60 zł za godzinę brutto 30.06.2018r. Wydział Organizacyjny
10.

 

 

 

11. 11.01.2018

Przedmiotem darowizny jest nieodpłatne przeniesienie własności Alkomatu AL-4000V wraz z zestawem słomek przez darczyńcę na rzecz obdarowanego, któy darowiznę tę przyjmuje.

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 

2254.00

31.01.2018r. Wydział Organizacyjny 
12. 15.01.2018

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Katarzyńskiej

Zakład Stolarski Waldemar Nowak, ul. Lipowa 22, Zębowo, 64-310 Lwówek 6000.00 31.05.2018r. Wydział Infrastruktury
13. 15.01.2018r

Umowa dzierżawy drogi wewnętrznej ,dz.nr. 161/11, obr. 8 Miasta Golubia-Dobrzynia

DOMBUD, Piotr Dąbrowski, ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń 1042.42 Wydział Infrastruktury
14. 09.01.2018r

Świadczenie przez wykonawcę usługi pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

1215 zł netto/miesięcznie 24.05.2018 r. Wydział Organizacyjny
15. 02.01.2018r

Dyżurowanie w punkcie konsultacyjnym i pierwszego kontaktu dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemoc w rodzinie, funkcjonujących obecnie lub w przeszłości w związku z osobą uzaleznioną od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych oraz problemem przemocy w rodzinie.

40,00 zł brutto/godzina 31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
16. 02.01.2018r

Dyżurowanie w punkcie konsultacyjnym i pierwszego kontaktu dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemoc w rodzinie, funkcjonujących obecnie lub w przeszłości w związku z osobą uzaleznioną od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych oraz problemem przemocy w rodzinie.

40.00 zł brutto Godzina 31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
17. 30.01.2018r

Realizacja i emisja w telewizji kablowej materiałów telewizyjnych.

Studi Produkcji Telewizyjnej i Muzycznej AKI, Żeromskiego 21/10, 87-200 Wąbrzeźno 44280.00 31.12.2018r.  Wydział Organizacyjny
18. 30.01.2018r

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Golubia-Dobrzynia w 2018 roku - masa na gorąco

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o. o., ul. Cegielniania 4, 87-300 Grudziądz 31.12.2018r . Wydział Infrastruktury 
19. 30.01.2018r

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Golubia-Dobrzynia w 2018 roku - grys

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o. o., ul. Cegielniania 4, 87-300 Grudziądz 31.12.2018r. Wydział Infrastruktury
20. 30.01.2018r Profilowanie dróg gruntowych na obszarze miasta Golubia-Dobrzynia w 2018 roku F.P.H.U. Żwir-BUD, Urszula Juszczak, Elgiszewo 31.12.2018r. Wydział Infrastruktury
21. 29.01.2018r Porozumineie z Zarządem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przekazania w zarządzanie drogi nr 2124C w ramach zadania pn." Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej-I etap" Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńksiego, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń  31.12.2018r. Wydział Infrastruktury
22. 01.02.2018r

Dzierżawa drogi wewnętrznej dz. nr. 85/1 i 85/2 obręb 4 Miasta Golubia-Dobrzynia - budowa przyłącza gazowego.

5.25 Wydział Infrastruktury
23. 01.02.2018r

Dzierżawa drogi wewnętrznej nr 85/1 i 85/2 obręb 4 Miasta Golubia-Dobrzynia - umieszczenie przyłącza gazowego

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz 17.92 Wydział Infrastruktury
24. 07.02.2018r

 Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości, Ewelina Dobrzeniecka, ul. Gen. Sikorskiego 9/10, 86-300 Grudziądz 12000.00 netto 31.12.2018r. Wydział infrastruktury
25. Umowa użeczenia  Stowrzyszenie Obrońców Zwierząt " Przyjazna Buda", ul. Piłsudskiego 28/6, 87-400 Golub-Dobrzyń Wydział Gospodarki Komunalnej
26. 09.02.2018r Opracowanie dokumentacji projektowej - skrzyżowanie dróg 534 i 569 MBZ Tomczak, Andrew, ul. Maślana 8/10, 87-800 wWocławek 81000.00  netto 29.06.2018r. Wydział Infrastruktury
27. 12.02.2018r Dzierżawa drogi wewnętrznej dz.nr 528 obręb 4 Miasta Golubia-Dobrzynia- budowa przyłącza gazowego. 25,75 Wydział Infrastruktury
28. 12.01.2018r Dzierżawa drogi wewnętrznej dz. nr 328 obręb 4 Miasta Golubia-Dobrzynia - umieszczenie przyłącza gazowego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz Wydział Infrastruktury
29. 09.02.2018r Umowa pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dot. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania " Przebudowa dr. powiatowej 2111C- wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu Powiat Golubsko-Dobrzyński nie wiecej niż 199125.81 29.12.2018r. Wydział Infrastruktury
30. 16.02.2018r Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla inewstycji planowanych do realizacji na ternie Miasta Golubia-Dobrzynia ECO  KUBE Sp. z o. o. , ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź 39000.00 netto 29.06.2018r. Wydział Infrastruktury
31. 19.02.2018r Wykonanie dwóch autorskich koncertów, które odbędą się w dniu 9 marca 2018 r. 6600.00 brutto 09.03.2018r. Wydział Organizacyjny
32. 28.02.2018r Przeprowadzenia szkolenia w wymiarze 12 godzin zagarowych, przystosowującego nauczycieli Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do samodzielnego prowadzenia w szkole rekomendowanego programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego" Elżbieta Górecka, Ośrodek Profilaktyki i Edukacji " Lider", 14-300 Morąg  6720.00 zł brutto 7-8.05.2018r. Wydział Organizacyjny
33. 22.02.2018r Wykonanie prac polegających na wycince drzew wraz z utylizacją gałęzi, pocięciem pni i transportem na plac magazynowy PEC w Golubiu-Dobrzyniu, redukcji koron drzew, frezowaniu pni drzew na działkach leśnych będących własnością Gminy Miasto Golub-Dobrzyń ARBORIA, Tomasz Watkowski, Skrwilno Wydział Infrastruktury
34. 22.02.2018r. Wykonanie prac polegających na trzebieży wczesnej i trzebieży późnej, cięciach sanitarnych, czyszczeniu wczesnym lub czyszczeniu późnym na podstawie up.na działkach stanowiących lasy należące do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń ARBORIDA, inż. Tomasz Watkowski. Szczawno 23. 87-510 Skrwilno Wydział Infrastruktury
35. 26.02.2018r SZOP - System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb ABAKUS, Bielsko-Biała Wydział Organizacyjny
36. 27.02.2018r Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń drukujących . System kompleksowej obsługi urządzeń drukujących obsługiwanych przez Urząd Miasta PRINTNONSTOP Sp. z o. o., Lublin Wydział Organizacyjny
37. 27.02.2018r.    Porozumienie w sprawie przekazania zadania publicznego dot. zarządzenia fragmentem drogi wojewódzkiej nr 554. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydział Infrastruktury
38. 01.3.2018r. Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem magazynku znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów do montażu rur stalowych ocynkowanych i urządzeń w 2018r. Timon Sp. z o.o. Sp. k. Ostaszewo 57E. 87-148 Łysomice W zależności od zamówień Wydział Infrastruktury
39. 07.03.2018r. Animator czasu wolnego dzieci podczas wydarzenia pn. " Dzień Kobiet na sportowo" w dniu 11.03.2018 r. 240,00 zł brutto 11.03.2018 r. Wydział Organizacyjny
40. 07.03.2018r. Animator czasu wolnego dzieci podczas wydarzenia pn. " Dzień Kobiet na sportowo" w dniu 11.03.2018 r. 240,00 zł brutto 11.03.2018r. Wydział Organizacyjny
41. 13.03.2018r.    Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla inwestycji pn. "Budowa parkinu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej" DOM-Projekt Andrzej Kiryluk. Mszano 13C. 87-300 Brodnica 15900,00 zł brutto 30.05.2018r Wydział Infrastruktury
42. 13.03.2018r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Leśnej polegająca na utwardzeniu" Biuro Projektów Drogowych s.c., Arkadiusz Jacun. ul. gen. Bema 12/1. 87-100 Toruń 12 730,50 zł brutto 30.05.2018r. Wydział Infrastruktury
43. 13.03.2018r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Mazowieckiej" Droga Polska. ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek 22 000,00 zł brutto 31.07.2018r. Wydział Infrastruktury
44. 13.03.2018r. Wsparcie zadania publicznego "Zakrzewianie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu" MKS Drwęca ul. Sportowa 8. 87-400 Golub-Dobrzyń 31 000,00 zł brutto 15.12.2018r. Wydział Organizacyjny
45. 13.03.2018r. Wsparcie zadania publicznego "Zakrzewianie wśród dorosłych kultury fizycznej i sportu" MKS Drwęca ul. Sportowa 8. 87-400 Golub-Dobrzyń 50 000,00 zł brutto 15.12.2018r. Wydział Organizacyjny
46. 13.03.2018r. Wsparcie zadania publicznego "Podniesienie sprawności ogólnej i umiętności piłkarskich" KS Piłkarz ul. Sportowa 8. 87-400 Golub-Dobrzyń     32 000,00 zł brutto 15.12.2018r. Wydział Organizacyjny
47. 13.03.2018r. Wsparcie zadania publicznego "Ogólnopolski Bieg Przełajowy" Ognisko TKKF "Rytm". ul. Pod Arkadami 2. 87-400 Golub-Dobrzyń 3000,00 zł brutto 31.05.2018r. Wydział Organizacyjny
48. 13.03.2018r. Wsparcie zadania publicznego "27. Ogólnopolski Bieg Solidarności"  Ognisko TKKF "Rytm". ul. Pod Arkadami 2. 87-400 Golub-Dobrzyń 5000,00 zł brutto 30.09.2018r. Wydział Organizacyjny
49. 13.03.2018r. Wsparcie zadania publicznego "Szkolenie dzieci i mlodzieży w kajakarstwie i bieganiu" Ognisko TKKF "Rytm". ul. Pod Arkadami 2. 87-400 Golub-Dobrzyń 4000,00zł brutto 15.12.2018r. Wydział Organizacyjny
50. 13.03.2018r. Dotacja celowa - "Pożegnanie Lata 2018" Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu. ul. Hallera 13. 87-400 Golub-Dobrzyń 50 000,00 zł brutto 30.09.2018r. Wydział Organizacyjny
51. 19.03.2018r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "III Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej" Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe. ul. Hallera 21/41A. 15-814 Białystok 4000,00 zł brutto 20.05.2018r. Wydział Organizacyjny
52. 19.03.2018r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Z Kulturą Pod Rękę" Oddział PZERiJ w Golubiu-Dobrzyniu. ul. Mickiewicza 4. 87-400 Golub-Dobrzyń  2900,00 zł brutto 18.05.2018r. Wydział Organizacyjny
53. 23.03.2018r.    Wsparcie realizacji zadania publicznego "Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez uprawianie siatkówki i piłki nożnej" Uczniowski Klub Sportowy ALFA. ul. Żeromskiego 11. 87-400 Golub-Dobrzyń 3000,00zł brutto 15.12.2018r. Wydział Organizacyjny
54. 23.03.2018r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Popularyzacja sportu wśród młodzieży" Uczniowski Klub Sportowy LIDER 3000,00zł brutto 15.12.2018r. Wydział Organizacyjny
55. 03.04. 2018r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej, koszykowej, siatkówi i tańca sportowego"     Uczniowski Klub Sportowy OLIMP G-D ul. Zamkowa 19, 87-400 Golub-Dobrzyń 3000,00zł brutto 15.12.2018r. Wydział Organizacyjny
56. 03.04.2018r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Prowadzenie szkolenia sportowego zawodnikow w dyscyplinie Kyokushin Karate" Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN. Sokoligóra 44. 87-400 Golub-Dobrzyń 3000,00zł brutto 15.12.2018r. Wydział Organizacyjny
57. 03.04.2018r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "III Festiwal Gitarowy na Zamku" Stowarzyszenie Miłośników Kultury. ul. Odrodzenia 7. 87-410 Kowalewo Pom. 4000,00zł brutto 29.09.2018r. Wydział Organizacyjny
58. 13.03.2018r Wsparcie realizacji zadania publicznego "Międzynarodowe zawody kajakowe" Ognisko TKKF RYTM ul. Pod Arkadami 2. 87-400 Golub-Dobrzyń 2500,00zł brutto 30.09.2018r. Wydział Organizacyjny
59. 10.04.2018r. Przedmiotem użyczenia jest 5 bud oraz 5 kojców Stowarzyszenie Obrońców Zwierząd "Przyjazna Buda". ul. Piłsudskiego 28/6. 87-400 Golub-Dobrzyń umowa użyczenia 31.12.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej
60. 10.04.2018r. Przedmiotem użyczenia jest 7 klatek o wymiarach 2m/2m Schronisko Zwierząt Zielone Pole Ewa Czajkowska. Ostrowite 50a. 87-400 Golub-Dobrzyń umowa użyczenia 31.12.2018r. Wydział Gorpodarki Komunalnej
61. 05.04.2018r. Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Jubileuszowa X Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Roliniczych" Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych RETRO-TRAKTOR ul. Brodnicka 14. 87-400 Golub-Dobrzyń 7800,00zł brutto 31.08.2018r. Wydział Organizacyjny
62. 05.04.2018r. Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Wydanie folderu, publikacji, katalogu o starych traktorach" Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych RETRO-TRAKTOR ul. Brodnicka 14. 87-400 Golub-Dobrzyń 5000,00zł brutto 30.11.2018r. Wydział Organizacyjny
63. 06.04.2018r. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia - instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynku położonego przy Placu 1000-lecia 25 806,00zł brutto Wydział Organizacyjny
64. 05.04.2018r. Uruchomienie, udostępnienie oraz świadczenie usług utrzymaniowych i serwisowych Systemu e-Zamawiający Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. ul. Domaniowski 49. 02-672 Warszawa 5043,00zł brutto 05.04.2019r. Wydział Infrastruktury
65.
66. 05.04.2018r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "100km na 100-lecie Niepodległości" Golubsko-Dobrzyńskieg Towarzystwo Rowerowe ul. Sosnowa 2A. 87-400 Golub-Dobrzyń 3000,00zł brutto 15.12.2018r. Wydział Organizacyjny
67. 06.04.2018r.  Wsparcie realizacji zadania publicznego "Wędkarskie Mistrzostwa Golubia-Dobrzynia Grand Prix kat. senior" Wędkarski Klub Sportowy "Brzana" ul. Mickiewicza 4/11. 87-400 Golub-Dobrzyń 1500.00zł brutto 30.09.2018r. Wydział Organizacyjny
68.06.04.2018r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Organizacja zawodów wędkarskich dla ddzieci z okazji Dnia Dziecka" Koło Miejskie Drwęca PZW. ul. Katarzyńska 6. 87-400 Golub-Dobrzyń 1500,00zł brutto 08.06.2018r. Wydział Organizacyjny
69. 06.04.2018r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Wędkarskie młodzieżowe Grand Prix Golubia-Dobrzynia" Koło Miejskie Drwęca PZW. ul. Katarzyńska 6. 87-400 Golub-Dobrzyń 1500,00zł brutto 30.09.2018r. Wydział Organizacyjny
70. 06.04.2018r. Projekt lokalnej Animator Sportu Fundacja Orły Sportu. ul. Lipowa 3. 84-100 Puck 550,00zł brutto / os. / miesiąc 30.11.2018r. Wydział Infrastruktury
71. 11.04.2018r. Przygotowanie logo i monogramu Anny Wazówny 3000,00 zł brutto 30.05.2018r. Wydział Organizacyjny
72. 16.04.2018r. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań "Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie OSiR w Golubiu-Dobrzyniu" Budowa placy zabaw przy ul. Szkolnej

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Kamil Maciejewski, ul. Księzycowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń

3567,00 zł 15.05.2018r. Wydział Infrastruktury
73.16.04.2018r. Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Rok Anny Wazówny - Dzień Szwedzki" Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego ul. PTTK 13. 87-400 Golub-Dobrzyń 5000,00zł brutto 28.09.2018r. Wydział Organizacyjny
74.16.04.2018r.     Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "II Międzynarodowe Mistrzostwa Poski w Łucznictwie tradycyjnym" Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego ul. PTTK 13. 87-400 Golub-Dobrzyń 3000,00zł brutto 28.09.2018r. Wydział Organizacyjny
75.16.04.2018r. Wparcie realizacji zadania publicznego pn. "Gra mapka z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości" ZHP Hufce Golub-Dobrzyń. ul. Rynek 19. 87-400 Golub-Dobrzyń 1300,00zł brutto 31.05.2018r. Wydział Organizacyjny
76. 17.04.2018r. Dostawa kwiatów do obsadzenia rabat kwiatowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia Dariusz Kuciński 15684,64zł brutto 31.12.2018r. Wydział Infrastruktury
77.
78. 26.04.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej. MZWiK Sp. z o.o. 87-400 Golub-Dobrzyń 27,00zł brutto 26.04.2018r.     Wydział Infrastruktury
79. 30.04.2018r. Oprowadzenie turystów po wieży Kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu w dniach od 01.05.2018r do 06.05.2018r. 670,00zł brutto 01-06.05.2018r. Wydział Organizacyjny
80. 02.05.2018r. Konferansjer podczas II Turnieju Rodzinnego z okazji Narodowego Święte 3 maja w dniu 03.05.2018r. 360,00zł brutto 03.05.2018r. Wydział Organizacyjny
81. 27.04.2018r. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Licealna 3,38zł brutto 27.04.208r. Wydział Infrastruktury
82. 26.04.2018r. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Mieszka I 13,64zł brutto 26.04.2018r. Wydział Infrastruktury
83. 08.05.2018r. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej Miasta Golubia-Dobrzynia w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą 2000,00zł brutto 08.05.2018r. - 31.05.2018r. Wydział Organizacyjny
84. 09.05.2018r.     Projekt deczyzji o warunach zabudowy dla iwestycji polegającej na moderniację zakładu poprzed przebudowę z możliwością odbudowy przewidzianych wcześniej do rozbiórki wraz z budową wiaty oraz rozbiórką istniejącego budynku na dz 26/1, 15/7, 31/4 w obrębie 1 Golubia-Dobrzynia     500,00zł brutto 24.05.2018r Wydział Infrastruktury
85. 11.05.2018r. Dotacja celowa. 67-lecie połączenia Golubia-Dobrzynia Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu. ul. Hallera 13. 87-400 Golub-Dobrzyń 10000,00zł brutto 21.05.2018r. Wydział Organizacyjny
86. 11.05.2018r. Dotacja celowa. Dzień Dziecka Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu. ul. Hallera 13. 87-400 Golub-Dobrzyń 25000,00zł brutto 08.06.2018r. Wydział Organizacyjny
87. 11.05.2018r. Budowa jezdzni ul. Miłej (I etap) AdGeo Zbigniew Górecki. Geoexpert Bartosz Piotrowski 264450,00zł brutto 11.11.2018r. Wydział Infrastruktury
88. 11.05.2018r. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: "Budowa jezdzni dla ul. Miłej (I epat)" Projektowanie. Nadzory wod-kan Witold Maciejewski 9594,00zł brutto 11.11.2018r. Wydział Infrastruktury
89. 14.05.2018r. Opiniowanie projektu mpzp dla działki o nr geodezyjnym 33/1 położonej w obrębie 5 w Golubiu-Dobrzyniu 500,00zł brutto 15.05.2018r. Wydział Infrastruktury
90. 14.05.2018r. Opiniowanie projektu mpzp dla działki o nr geodezyjnym 33/1 położonej w obrębie 5 w Golubiu-Dobrzyniu 500,00zł  brutto 15.05.2018r. Wydział Infrastruktury
91. 18.05.2018r.  Przygotowanie posiłku dla uczestników Parady Pocztów Sztandarowych podczas 67-lecia połączenia Golubia i Dobrzynia w dniu 20 maja 2018r. 138,00zł brutto 20.05.2018r. Wydział Organizacyjny
92. 18.05.2018r.  Przygotowanie posiłku dla uczestników Parady Pocztów Sztandarowych podczas 67-lecia połączenia Golubia i Dobrzynia w dniu 20 maja 2018r. 138,00zł brutto 20.05.2018r. Wydział Organizacyjny
93. 18.05.2018r.  Przygotowanie posiłku dla uczestników Parady Pocztów Sztandarowych podczas 67-lecia połączenia Golubia i Dobrzynia w dniu 20 maja 2018r. 138,00zł brutto 20.05.2018r. Wydział Organizacyjny
94. 21.05.2018r. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia stoiska handlowego 64,00zł brutto 22.05.2018r. Wydział Infrastruktury
95. 24.05.2018r. Opiniowanie projektu mpzp dla terenu ul. Brodnicka II w Golubiu-Dobrzyniu 500,00zł brutto 29.05.2018r. Wydział Infrastruktury
96. 24.05.2018r. Opiniowanie projektu mpzp dla terenu ul. Brodnicka II w Golubiu-Dobrzyniu 500,00zł brutto 29.05.2018r. Wydział Infrastruktury
97. 01.06.2018r. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej Miasta Golubia-Dobrzynia w uzgodnieniu ze zleceniodawcą 2100,00zł brutto Wydział Organizacyjny
98.30.05.2018r. Budowa Instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Miescie Golub-Dobrzyń FreeVolt Sp. Z o.o. 319601,42zł brutto 31.08.2018r. Wydział Infrastruktury
99. 30.05.2018r. Budowa Instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Miescie Golub-Dobrzyń 17835,00zł brutto 31.08.2018r. Wydział Infrastruktury
100.
101. 30.05.2018r. Przygotowanie i realizację na terenie przy Hali Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu urządzeń lunaparku z okazji Pikniku Profilaktycznego pod nazwą "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - rodzina  na TAK z okazji obchodów "Dni bez alkoholu" Dekor. Piotr Imberowicz. ul. Waszywna 26. 87-100 Toruń 8505,00zł brutto 03.06.2018r. Wydział Organizacyjny
102. 01.06.2018r. Przygotowanie konkursów profilaktycznych, zakup nagród konkursowych, udział w pracach komisji konkursowej, prawdzenie, rozdawanie ulotek profilaktycznych z okazji "Dnia bez alkoholu" i Dnia Dziecka 650,00zł brutto 03.06.2018r. Wydział Organizacyjny
103. 01.06.2018r. Przygotowanie konkursów profilaktycznych, zakup nagród konkursowych, udział w pracach komisji konkursowej, prawdzenie, rozdawanie ulotek profilaktycznych z okazji "Dnia bez alkoholu" i Dnia Dziecka 650,00zł brutto 03.06.2018r. Wydział Organizacyjny
104. 01.06.2018r. Prowadzenie konkursów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodzin w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźy Umysł" - rodzina na TAK z okazji dnia bez alkoholu w dniu 03.06.2018r. w godz. 12:00-20:30 600,00zł brutto 03.06.2018r. Wydział Organizacyjny
105. 02.06.2018r. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Pod Arkadami 54,00zł brutto 12.06.2018r. Wydział Infrastruktury
106. 07.06.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej ul. PTTK Arkadiusz Czaiński ElektroHydro. Klonowa 2. 87-300 Cielęta 160,94zł brutto 18.06.2018r. Wydział Infrastruktury
107. 07.06.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej ul. PTTK Energa Operator S.A. 80-557 Gdańsk 79,47zł brutto 18.06.2018r. Wydział Infrastruktury
108. 08.06.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej ul. Wspólna, ul. Boh. Września Vectra Investmenst. 00-635 Warszawa 1004,70zł brutto 08.06.2018r. Wydział Infrastruktury
109. 08.06.2018r. Remont gzymsów na widowni i scenmie muszli koncertowej oraz wykonanie balustrady Ad Geo Z. Górecki 8 600,00 zł 29.06.2018r. Wydział Infrastruktury
110. 12.06.2018r. Oprowadzanie turystów po wieży Kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu w dniach 12.06.2018r do dnia 30.06.2018r. 650,00zł brutto do dnia 30.06.2018r. Wydział Organizacyjny
111. 25.05.2018r. Świadczenie usługi w zakresie ochrony danych osobowych, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych (IOD) 1600,00zl brutto do dnia 31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
112. 12.06.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej ul. Drwęcka P.H.U "ASMAR" Joanna Filipkowska. 87-300 Brodnica 3,00zł brutto 20.06.2018r. Wydział Infrastruktury
113. 12.06.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej ul. Licealna P.H.U "ASMAR" Joanna Filipkowska. 87-300 Brodnica 6,00zł brutto 20.06.2018r. Wydział Infrastruktury
114. 12.06.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej ul. Drwęcka Energa Operator S.A. 87-300 Brodnica 20,00zł brutto 20.06.2018r. Wydział Infrastruktury
115. 12.06.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej ul. Licealna Energa Operator S.A. 87-300 Brodnica 20,00zł brutto 20.06.2018r. Wydział Infrastruktury
116.  22.06.2018r. Konferansjer podczas wydarzenia " Noc świętojańska" w dniu 23 czerwca 2018 r. 360,00 zł brutto 23.06.2018 r. Wydział Organizacyjny
117. 13.06.2018r. Utwardzenie terenu przy cmentarzu w Dobrzyniu 4000,00zł brutto 30.06.2018r. Wydział Infrastruktury
118. 18.06.2018r. Usunięcie lamp z ul. PTTK 8610,00zł brutto 29.06.2018r. Wydział Infrastruktury
119. 19.06.2018r. Dzierżawa gruntu przy ul. Zamurna 2 w dniu 23 czerwca 2018r. "Przystań Zacisze. Henryk Jeziórski. ul. Zamurna 2. 87-400 Golub-Dobrzyń 300,00zł netto 23.06.2018r. Wydział Organizacyjny
120. 22.06.2018r. Ochrona podczas wydarzenia: Golubsko-Dobrzyńska Noc Świętojańska w przystani Zacisze w dniu 23 czerwca 2018r. oraz podczas wydarzenia Miejski Festiwal Piłki Nożnej w dniu 24 czerwca 2018r. ARES Security s.c.. Anna Sztym-Lompart, Lech Michalski. ul. M. Konopnickiej 3B, 87-400 Golub-Dobrzyń 984,00zł brutto 23-24.06.2018r. Wydział Organizacyjny
121. 22.06.2018r. Konferansjer podczas wydarzenia Miejski Festiwal Piłki Nożnej" w dniu 24 czerwca 2018r w godz. 13:30 do 17:00 240,00zł brutto 24.06.2018r. Wydział Organizacyjny
122. 22.06.2018r. Prowadzenie animacji dla dzieci podczas "Nocy Świętojańskiej" w dniu 23.06.2018r. 670,00zł brutto 23.06.2018r. Wydział Organizacyjny
123. 22.06.2018r. Sędziowanie podczas meczu OLDBOY w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 24.06.2018r - godz 15:00 - oldboy MKS Drwęca 185,00zł brutto 24.06.2018r. Wydział Organizacyjny
124. 29.06.2018r. Odpracowywanie zadłużenia z tytułu umowy najmu 31.07.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej
125. 25.06.2018r. Odpracowywanie zadłużenia z tytułu umowy najmu 31.08.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej
126. 28.06.2018r. Odpracowywanie zadłużenia 31.08.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej
127. 28.06.2018r. Odpracowywanie zadłużenia 31.08.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej
128. 29.06.2018r. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej Miasta Golubia-Dobrzynia 2 100,00 zł brutto do 31.07.2018r. Wydział Organizacyjny
129. 01.07.2018r. Oprowadzanie turystów po wieży Kościoła w Golubiu w dniach od 01.07.2018r. do 31.07.2018r. 670,00 zł brutto do 31.07.2018r. Wydział Organizacyjny
130. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
131. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
132. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
133. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
134. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
135. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
136. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
137. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
138. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
139. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
140. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
141. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
142. 29.06.2018r. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - dotacja 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
143. 29.06.2018r. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terernu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń Eko-Util Paweł Lewandowski ul. Boh. Czerwca 1956r. 1B. 87-500 Rypin 10090,70zł 28.09.2018r. Wydział Infrastruktury
144. 29.06.2018r. Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE w trakcie realizacji Wydział Infrastruktury
145. 29.06.2018r. Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE w trakcie realizacji Wydział Infrastruktury
146. 29.06.2018r. Warunki i zobowiązania związane z montażem i użytkowaniem instalacji OZE w trakcie realizacji Wydział Infrastruktury
147. 29.06.2018r. Opracowani dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania "Budowa instalacji OZE na budynkach miszkalnych w Mieście Golub-Dobrzyń" POLUX Lech Świderek ul. Raszei 4c/180. 87-100 Toruń 2100,00zł 2583,00zł 23.07.2018r. Wydział Infrastruktury
148. 03.07.2018r. Malowanie oznakowania poziomego na jezdniach Gminy Miasto Golub-Dobrzyń Tomasz Szymczak ZNAKTOM Wydział Infrastruktury
149. 20.04.2018r. Umowa dotacyjna partnera projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" Województwo Kujawsko-Pomorskie. Plac Teatralny 2. 87-100 Toruń 289291,55zł brutto Lata  2014-2020 Wydział Organizacyjny
150.. 20.04.2018r. Umowa dotacyjna partnera projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" Województwo Kujawsko-Pomorskie. Plac Teatralny 2. 87-100 Toruń 1540,80zł brutto Lata  2014-2020 Wydział Organizacyjny
151. 03.07.2018r. Zakup koszy na odpady wraz z dostawą Glasdon Eurpoe, Szwecja 18 512,80 brutto do 31.07.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej
152. 19.07.2018r. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w powiązaniu z realizacją zadań zawartych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności dla dzieci i młodzieży pozalekcyjne zajęcia sportowe, a także świetlicowe z elementami profilaktyki uzależnień. Fundacja Inter Pares, Rodzone 25, 87-404 Radomin 25 000,00 zł brutto do 30 września 2018r. Wydział Organizacyjny
153.
154. 10.07.2018r. Zabezpieczenie imprezy "Imieniny Anki" w dniu 28.07.2018r. ARES SECURITY s.c., ul.Konopnickiej 3B, 87-400 Golub-Dobrzyń 861,00 zł brutto 28.07.2018r. Wydział Organizacyjny
155. 25.07.2018r. Zabezpieczenie imprezy " Zielone Światło dla Trzeźwości" w dniu 18.08.2018r. ARES SECURITY s.c., ul.Konopnickiej 3B, 87-400 Golub-Dobrzyń 553,50 zł brutto 18.08.2018r. Wydział Organizacyjny
156. 09.07.2018r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Remont ulic Pieknej i Polnej wraz z przebudową sieci deszczowej" Arleta Jabłońska AS Projektowanie i Nadzory 5904,00 zł brutto 27.07.2018r. Wydział Infrastruktury
157. 12.07.2018r. Konserwacja figury Matki Boskiej 26 715,00 zł brutto 20.08.2018r. Wydział Infrastruktury
158.25.05.2018r. Imowa przetwarzania danych osobowych " Z.M.U.P GOLTRONET" Dawid Kujawiński Z.M.U.P. GOLTRONET Dawid Kujawiński, ul. Nowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń - 31.12.2018r. Wydział Organizacyjny
159. 23.07.2018r. Zakup koszy parkowych wraz z dostawą 12 480,00 zł brutto do 13.08.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej
160. 24.07.2018r. Wykonanie autorskiego występu muzycznego podczas wydarzenia pn. " Imieniny Anki" 550,00 zł brutto 28.07.2018r. Wydział Organizacyjny
161. 24.07.2018r. Wykonanie autorskiego koncerty w dniu 28 lipca 2018 r. podczas wydarzenia " Imieniny Anki" Zespół Muzyczny Janusz Yanina Iwański 5 500,00 zł brutto 28.07.2018r. Wydział Organizacyjny
162. anulowane
163. 24.07.2018r. Umowa użyczenia na altanki i scenę w parku

Stowarzyszenie Miłośników Kultury, ul. Odrodzenia 7, Kowalewo Pomorskie

- 31.10.2020r. Wydział Infrastruktury
164. 27.07.2018r. Konferansjer podczas wydarzenia " Spływ na byle czym" w dniu 04.08.2018r. 300,00 zł brutto 04.08.2018 r. Wydział Organizacyjny
165. 26.07.2018r. Naprawa części dachu budynku gospodarczego położonego przy ul. Piłsudskiego 35 w Golubiu-Dobrzyniu. Budynek gospodarczy przynależy do lokalu komunalnego stanowiącego włosność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń Patryk Bożek, Zakład Usług Technicznych 5707,20 zł 31.08.2018r. Wydział Gospodarki  Komunalnej
166. 26.07.2018r. Naprawa częsci dachu budynku gospodarczego połozonego przy ul. Rynek 3 w golubiu-Dobrzyniu. Budynek gospodarczy przynależy do lokalu komunalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń Patryk Bożek, Zakład Usług Technicznych 8607,60 zł 31.08.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej
167. 27.07.2018r. Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu" ABC Nieruchomości Brodnica Sp. z o. o., ul. 18 Stycznia 16D, 87-300 Brodnica 799 118,54 zł brutto 31.10.2018r. Wydział Infrastruktury
168. 27.07.2018r. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pn. " Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-dobrzyniu" Tomasz Wierzbicki VESTUM 5980,00 zł Wydział Infrastruktury
169. 27.07.2018r. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - branża sanitarna dla zadania pn. "Poprawa Efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu" Projektowanie i Nadzory, Witold Maciejewski 3936,00 zł brutto 31.10.2018r. Wydział Infrastruktury
170. 27.07.2018r. Wykonanie autroskiego koncertu pt. " Tyle słońca w całym mieście" w dniu 28 lipca 2018 r. 3850,00 zł brutto 28.07.2018r. Wydział Organizacyjny
171. 04.06.2018r. Udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla remontu tzw. " Domku Pod Kapurkiem" Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń 1500,00 zł 20.11.2018r. Wydział Infrastruktury
172. 31.07.2018r. Zakup artykułów z logo Miejksiej Eko Edukacji wraz z dostawą MKK Sp. z o. o. 7 776,24zł brutto do 16.08.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej
173. 01.08.2018r. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej Miasta Golubia-Dobrzynia 2 100,00 zł brutto do 31.08.2018r. Wydział Organizacyjny
174. 01.08.2018r. Oprowadzanie turystów po wieży Kościoła w Golubiu 650,00 zł brutto do 31.08.2018r. Wydział Organizacyjny
175. 30.07.2018r. Opieka autorska oprogramowania pakietu RADIX RADIX Sp. z o.o., ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańska 20 374,98 zł brutto do 31.07.2019r. Wydział Organizacyjny
176. 07.08.2018r. Budowa i przebudowa ulicy Kościuszki - II etap Ad Geo Zbigniew Górecki 394 562,52 złbrutto 3 m-ce od podpisania umowy Wydział Infrastruktury
177. 07.08.2018r. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. " Budowa i przebudowa ulicy Kościuszki - II etap" Projektowanie i Nadzory Budowlane- Witold Maciejewski 4920,00 zł brutto 3 m-ce od podpisania umowy Wydział Infrastruktury
178. 09.08.2018r. Wykonanie koncertu podczas pikniku "Zielone Światło dla Trzeźwości" w dniu 18.08.2018r. 12 000,00 zł brutto 18.08.2018r. Wydział Organizacyjny
179. 09.08.2018r. Powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie ogranizacji i przeprowadzenia wyborów. Skarb Państwa- Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa Wydział Organziacyjny
180. 09.08.2018r. Występ podczas pikniku "Zielone światło dla trzeźwości" w dniu 18.08.2018r. Agencja Impresaryjna DETE, ul. Francuska 15, 64-100 Leszno 3 900,00 zł netto 18.08.2018r. Wydział Organizacyjny
181. 18.08.2018r. Przygotowanie i przeprowadzenia konkursów profilaktycznych podczas pikniku pn. " Zielone światło dla Trzeźwości" w miesiącu trzeźwości w dniu 18 sierpnia 2018r. 240,00 zł brutto 18.08.2018r. Wydział Organizacyjny
182. 18.08.2018r. Przygotowanie i przeprowadzenia konkursów profilaktycznych podczas pikniku pn. " Zielone światło dla Trzeźwości" w miesiącu trzeźwości w dniu 18 sierpnia 2018r. 240,00 zł brutto 18.08.2018r. Wydział Organizacyjny
183. 16.08.2018r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - projekt 21.08.2018r. Wydział Infrastruktury
184. 17.08.2018r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - projekt 03.12.2018r. Wydział Infrastruktury
185. 20.08.2018r. Dokumentacja dla zadania pn. " Remont tzw. Domku Pod Kapturkiem w Golubiu-Dobrzyniu" 1500,00 zł 31.10.2018r. Wydział Infrastruktury
186. 16.08.2018r. Pomoc rzeczowa w formie dokumentacji projektowej dla zadania " Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu" Województwo Kujawsko-Pomorskie 3567,00 zł 16.09.2018 r. Wydział Infrastruktury
187. 16.08.2018r. Pomoc rzeczowa w formie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądź-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejwice i ul. Zankowej w mieście Goulb-Dobrzyń Województwo Kujawsko-Pomorskie 9 9 630,00 zł 31.12.2018r. Wydział Infrastruktury
188. 22.06.2018r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - projekt 03.12.2018r. Wydział Infrastruktury
189. 25.05.2018r. Umowa przetwarzania danych osobowych COIG S.A. Katowice Wydział Organizacyjny
190. 27.08.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej w celu umieszczenia reklamy Pizzeria" O sole mio" 133,31 zł 27.08.2018r. Wydził infrastruktury
191. 25.05.2018r. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, a podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z prawem i niniejszą umowę powierzenia. od dnia zawarcia do dnia rozwiązania Wydział Organizacyjny
192. 25.05.2018r. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, a podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z prawem i niniejszą umowę powierzenia. od dnia zawarcia do dnia rozwiązania Wydział Organizacyjny
193. 31.08.2018r. Prowadzenie  Punktu Informacji Turystycznej Miasta Golubiu-Dobrzynia 2 100,00 zł brutto do 30.09.2018r. Wydział Organizacyjny
194. 31.08.2018r. Oprowadzanie turystów po wieży Kościoła pw. św. Katarzyny w Golubiu 650,00 zł brutto do 30.09.2018r. Wydział Organziacyjny
195.
196.
197. 05.09.2018r. Umowa o odpracowanie zadłużenia z tytułu umowy najmu 01.09.2018r. - 31.10.2018r. Wydział Gospodarki Komunalnej
198. 30.08.2018r.  Dzierżawa drogi wewnętrznej w celu budowy kanalizacji OPL WASKO S.A. 9,00 zł 31.08.2018r. Wydział Infrastruktury
199. 30.08.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej w celu umieszczenia rurociągu kablowego 31.08.2018r. Wydział infrastruktury
200. 13.09.2018r. Umowa na ubezpieczenie mienia Uniqa Tu S.A. Konin 99 495,00 zł 01.10.2018r.-30.09.2021r. Wydział Organizacyjny
201. 13.09.2018r. Ubezpieczenie mienia - w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 22 875,00 zł 01.10.2018r.-30-.09.2021r. Wydział Organizacyjny
202. 18.09.2018r. Roboty budowlane - utwardzanie terenu przy cmentarzu w Dobrzyniu Firma Budowlana HOUSE-MAJSTER 88 592,23 zł 15.10.2018r. Wydział Infrastruktury
203. 14.09.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej w celu budowy przyłączy telekomunikacyjnych Vectra 298,73 zł 18.09.2018r. Wydział Infrastruktury
204. 18.09.2019r. Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem " Utwardzenie terenu przy cmentarzu w Dobrzyniu" AS Projekty i Nadzory, ul. Sokołowska, 87-400 Golub-Dobrzyń 1000,00zł 15.10.2018r. Wydział Infrastruktury
205.25.09.2018r. Zlecenie wykonania okien w ilości 18 szt. Kami-Bud, Rętwiny 39, 87-404 Radomin 1364,00zł 20.10.2018r. WGK
206.24.09.2018r. Wykonanie 2 punktów świetlnych przy figurze Matki Boskiej. Pracowania Projektowa Usługi Techniczne Marek Brózdowski, ul. Browarowa 5, 87-400 Golub-Dobrzyń 9300,00zł 12.10.2018r. WI
207. 27.09.2018r. Umowa o odpracowanie zadłużenia z tytułu najmu lokalu. 2016,00zł od 01.09.2018r. do 31.10.2018r. WGK
208.
209. 01.10.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej. 48,00zł 31.10.2018r.

WI

210. 01.10.2018r. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Lipnowska II INNOVA 12 000,00zł netto zgodnie z harmonogramem WI
211. 02.10.2018r. Realizacja zamówienia dot. zakupu urządzeń wyposażenia placu zabaw wraz z montażem i transportem na dz. nr 506, obr. 4. BARTEZ Sp. j 11 730,00zł brutto 14.12.2018r. WI
212. 01.10.2018r. Wspracie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - projekt. 31.12.2019r. WI
213. 01.10.2018r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - projekt. 31.12.2019r. WI
213a 01.10.2018r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - projekt. 31.12.2019r. WI
214. 19.09.2012r. Aneks nr 4 do umowy abonenckiej nr AB/91?2008 podpisanej 19.09.2018 nr UM 214/2108r. KPSI Sp. z o. o. 400,00 zł netto do 30.09.2020r. WO
215. 05.10.2018r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - projekt. 06.10.2019r. WI
216. 10.10.2018r. Aneks nr 1 do umowy podpisanej 30.09.2016 r. nr AB151/2016, UM 144/2016, nr UM/216/2018 z dnia 10.10.2018r. kanał cyfrowy transmisji danych K. PS.I. Sp. z o. o. 553,50 zł brutto 31.10.2020r. WO
217. 12.10.2018r. Umowa zlecenie operator obsługi informatycznej nr 2 OKW 360,00 zł brutto 21.10.2018r. WO
218. 12.10.2018r. Umowa zlecenie operatora obsługi informatycznej nr 1 OKW 360,00 zł brutto 21.10.2018r. WO
219. 12.10.2018r. Umowa zlecenie operatora obsługi informatycznej nr 6 OKW 360,00 zł brutto 21.10.2018r. WO
220. 12.10.2018r. Umowa zlecenie operatora obsługi informatycznej nr 5 OKW 360,00 zł brutto 21.10.2018r. WO
221. 12.10.2018r. Umowa zlecenie operator obsługi informatycznej nr 3 OKW 360,00 zł brutto 21.10.2018r. WO
222. 12.10.2018r. Umowa zlecenie operatora obsługi imformatycznej nr 4 OKW 360,00 zł brutto 21.10.2018r. WO
223. 12.10.2018r. Umowa zlecenie operatora obsługi informatycznej nr 7 OKW 360,00 zł brutto 21.10.2018r. WO
224.
225. 10.10.2018r. Umowa na montarz, szkolenie oprogarmowania e Sesja. System obsługi głosowań i transmisji obrad. MW Concept, Poznań 35 445,20 zł brutto 14.11.2018r. WO
226. 16.10.2018r. Umowa dzierżawy - działaka nr 366/1 obr.8. Andrzej Kopczyński, OBLODREX 2018- 960,19zł netto, 2019- 4553,00 16.10.2018r. WI
227. 17.10.2018r. Umowa darowizny - domukentacja - mała architektura na terenie Placu 1000-lecia. Projekty i Nadzory Budowlane 200,00 zł 17.10.2018r. WI
228. 19.10.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej WASKO S.A 322,50 zł 22.10.2018r.

WI

229. 19.10.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej Nexera Sp z o.o. 32,95 zł 22.10.2018r. WI
230.
231.
232. 07.11.2018r. Umowa wykonania mebli biurowych Meblopol 11 000,00 zł brutto 21.12.2018r. WI
233.09.11.2018r. Wykonanie autorskiego wystepu "Ocalić od zapomnienia" w dniu 10.11.2018r. 3 850,00 zł brutto 10.11.2018r. WO
234. 13.11.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej. Paweł Żuk Energa TEAM 27,00 zł 20.11.2018r. WI
235. 13.11.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej. Energa Operator S.A 20,00 zł 20.11.2018r. WI
236.
237.
238. 22.11.2018r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - projekt. 03.12.2019r. WI
239. 23.11.2018r. Roboty budowlane i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na świetlicę socjoterapeutyczna i środowiskową. ABC Nieruchomości 56 775,00 zł brutto 21.12.2018r. WI
240. 23.11.2018r. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania, którego celem jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na świetlicę socjoterapeutyczną i środowiskową. 1500,00 zł brutto 21.12.2018r. WI
241. 23.11.2018r. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gminazjum na świetlice socjoterapeutyczną i środowiskową Projektowanie i Nadzory WOD-KAN 1230,00 zł brutto 21.12.2018r. WI
242. 23.10.2018r. Odpracowanie zadłużenia za czynsz mieszkaniowy 1008,00 zł 30.11.2018r. WGK
243. 29.10.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej 35,25 zł 31.10.2018r. WI
244. 29.10.2019r. Dzierżawa drogi wewnętrznej Energa operator S.A 5,20 zł 31.10.2018r. WI
245. 29.10.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej 24,00 zł 01.11.2018r. WI
246.
247. 13.11.2018r. Realizacja doradztwoa edukacyjno-zawodowego Fundacja Stałego Rozwoju

SP nr 1 - 48,25 zł /h

SP nr 1 - 49,50 zł /h

Gimnazjum - 52,00 zł/h

30.06.2019r. WI
248. 13.11.2018r. Realizacja kursó i szkoleń dla nauczycieli. REActive 30.06.2019r. WI
249. 23.11.2018r. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej - zmiana sposobu usytuawania pomieszczeń gminazjum na świetlicę socjoterapeutyczną i środowiskową. "KAJMAR" 984,00 zł brutto 21.12.2018r. WI
250. 26.11.2018r. Roboty budowlane dot. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał 101 346,39zł 10.04.2019r. WI
251.
252.19.11.2018r. Umowa o przyznaniu pomocy na roboty budowlane dot. orzwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej Województwo Kujawsko-Pomorskie 64 486,00 zł 31.05.2019r.
253. 03.12.2018r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze  - projekt 11.12.2019r. WI
254. 04.12.2018r. Przygotowanie autorskich animacji na Mikołajki 2018 w dniu 6 grudnia 2018r. 240,00 zł brutto 06.12.2018r. WO
255.
256. 06.12.2018r. Dzierżawa drogi wewnętrznej Piotr Skowroński "Instal" 300,00 zł 14.12.2018r. WI
257. 12.12.2018r. Dostawa sadzonek drzew. JUNIPERUS 28 820,00 zł brutto 21.12.2018r. WI
258.
259. 03.12.2018r. Przevudowa ulic Pięknej i Polnej polegające na: obustronnym demontażu i montażu krawężników na ul. Polnej, jednostronnym demontażu i montażu krawężników na ul. Pięknej, remocnie chodników Przedsiębiorstwo Robót Drohowych 65 284,83 zł netto 21.12.2018r. WI
260.
261.
262. 21.12.2018r. Zabezpieczenie imprezy pn. " Wspólne Witanie Nowego Roku 2019" ARES SECURITY 1230,00 zł brutto 31.12.2018r./01.01.2019r. WO
263. 21.12.2018r. Dostawa sadzonek drzew JUNIPERUS 6980,00 zł brutto 21.12.2018r. WI
264. 20.12.2018r. Rozbudowa ul. Leśnej poprzez budowę drogi o nawierzchni bitumicznej łączącej ul. Poziomkową z ul. Leśną. AdGeo Zbigniew Góreckji 50 406,51 zł netto 31.12.2018r. WI
265. 31.12.2018r. Przedłużenie umowy na korzystanie z przystanków autobusowych. Kujawsko-Pomorski Transport samochodowy 31.12.2018r. WO
266. 28.12.2018r. Umowa użyczenia 19 bud i 12 kojców Stowarzyszenie obrońców zwierząt "Przyjazna Buda" 01.01.2019r. - 31.12.2019r. WGK
267. 28.12.2018r. Umowa użyczenia 7 klatek o wymiarach 2m/2m. Ewa Czajkowska EKO Schornisko dla Zwierząt 01.01.2019r.- 31.12.2019r. WGK
268. 31.12.2018r. Obsługa techniczna wydarzenia ' Wspólne witanie Nowego Roku 2019: 600,00 zł brutto 31.12.2018r./01.01.2019r. WO
269. 28.12.2018r. Wyłapywanie, transport oraz utrzymanie bezdomnych psów z terenu miasta Golubia-Dobrzynia Ewa Czajkowska, EKO Schronisko dla zwierząt 41 900,00 zł brutto 01.01.2019r.- 31.12.2019r. WGK
270. 31.12.2018r. Usługi weterynaryjne. lek.wet. Anna Sasek- Kaczkowska według cennika w umowie 01.01.2019r.- 31.12.2019r. WGK
271. 31.12.2018r. Opieka nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami godpodarskimi z terenu miasta Golubia-Dobrzynia. według cennika w umowie 01.01.2019r.-31.12.2019r. WGK

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".