Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Golub-Dobrzyń

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rok 2019

Data zawarcia
umowy 

                             Przedmiot umowy                                   

Podmiot, z którym zawarto umowę K
RS/NIP/REGON

Wartość
umowy

Okres obowiązywania
umowy

Jednostka urzędu,
z którą działalność wiąże się
zawarcie umowy

1.  02.01.2019r.

Nauka gry na instrumentach dętych - członków orkiesty działającej przy OSP w Golubiu-Dobrzyniu.

880,00 zł brutto

do 31.12.2019r. WO
2.  02.01.2019r.

Nauka gry na instrumentach dętych - członków orkiesty działającej przy OSP w Golubiu-Dobrzyniu.

 

740,00 zł brutto do 31.12.2019r. WO
3.      
4.  02.01.2019r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń. 600,00 zł msc. do 31.12.2019r.   WI
5.  03.01.2019r. Dyżurowanie w punkcie konsultacyjnym dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy w rodzinie. 40 zł /h

03.01.2019r. - 31.12.2019r.

WO
6.  03.01.2019r.

Dyżurowanie w punkcie konsultacyjnym dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy w rodzinie.

 

40 zł /h

03.01.2019r. - 31.12.2019r. WO
7.  07.01.2019r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń. 800,00 zł msc. do 31.12.2019r. WI
8.  07.01.2019r.

Umowa zlecenia - przyjmowanie oświadczeńo wartości sprzedanego alkoholu w 2018r. i rozlicznaie opłat na rok 2019.

 

1 125,00 zł

02.01.2019r. - 16.01.2019r. WO
9. 07.01.2019r. Korzystanie z przystanków komunikacyjnech, których właścicielem jest gmina Miasto Golub-Dobrzyń. ARRIVA Bus Transport Polska, Toruń WO
10. 07.01.2019r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń. 800,00 zł msc do 31.12.2019r. WI
11.
12.
13. 24.01.2019r. Wynajem części pwoierzchni elewacji budynku. Leszek Ratyński "BRIS" 246,00 zł brutto/msc. do 31.12.2020r. WO
14. 02.01.2019r. Aneks nr 2 do umowy podpisajen 30.09.2016r. nr ABI15!2016, um/144 Kujawsko-Po,orskie Centrum Kompetencji Cyfrowej Sp. z o. o., Toruń 0,00 zł od 02.01.2019r. WO
15. 02.01.2019r. Aneks nr 5 do umowyabonenckiej nr ABI91/2018 podpisanej 19.09.2008r. Kujawsko-Po,orskie Centrum Kompetencji Cyfrowej Sp. z o. o., Toruń 0,00 zł od 02.01.2019r. WO
16. 28.01.2019r. Umowa o odpracowania zadłużenia z tytułu najmu. 2240,00 zł 01.02.2019r. - 28.02.2019r. WGK
17. 21.01.2019r. Wykonanie aktualizacji bezpieczeństwa pożarowego. 600,000 zł brutto 28.01.20149r. WGK
18. 31.01.2019r. Profilowania dróg gruntowych obszaru miasta Golubia-Dobrzynia. do 31.12.2019r. WI
19. 02.01.2019r. Marek Redecki - Radca Prawny Marek Redecki 02.01.2019r. WO
20. 25.01.2019r. Piotr Pawłowski - Radca Prawny Piotr Pawłowski 25.01.2019r. WO
21.
22. 11.02.2019r. Wykonanie Raportu z realizacji Programu Ochrony środowiska dla Miasta Golub-Dobrzyń za lata 2017-2018. 2890,50 zł brutto 11.03.2019r. WI
23. 06.02.2019r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcję opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3. 800,00 zł msc. 31.12.2019r. WI
24. 11.02.2019r. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcję opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3. 800,00 zł msc. 31.05.2019r. WI
25. 12.02.2019r. Umowa o dzieło - Tomasz Stockinger  - Koncert "Już nie zapomnisz mnie" Tomasz Stockinger 4400,00 zł brutto 02.03.2019 r. WO
26. 12.02.2019r. Umowa o dzieło - Stefan Gąsieniec - pianista - Koncert " Już nie zapomnisz mnie" Stefan Gąsieniec 2200,00 zł brutto 02.03.2019 r. WO
27. 12.02.2019r. Dostawa tabletów Eplaneta Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy 21 949,00 zł netto 15.02.2019r. WI
28.
29.
30.
31.
32. 20.02.2019r. Spektakl (4) teatralnym o charakterze profilaktycznym. Impresariat Artystyczny "Inspiracja" 1440 zł brutto + 360 zł brutto za spektakl 25.02.2019 r. WF
33. 05.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Zakrzewienie wśród dziecie i młodziezy kultury fizycznej i sportu" MKS DRWĘCA G-D, ul. Sportowa 8 , 87-400 Golub-Dobrzyń 34 000,00 zł do 30.12.2019r. WO
34. 05.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego " Zakrzewiania wśród dorosłych kultury fizycznej i sportu" MKS DRWĘCA G-D, ul. Sportowa 8 , 87-400 Golub-Dobrzyń 51 000,00 zł do 30.12.2019r. WO
35. 05.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Międzynarodowe mistrzostwa w Łucznictwie tradycyjnem" Oddział PTTK im. Z. Kwiatkowskiego, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń 4 000,00 zł do 30.10.2019r. WO
36. 05.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Podnoszenie sprawności ogólnej i umiejętności piłkarskich poprzez zorganizowany proces szkoleniowy" Klub Sportowy PIŁKARZ, ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń 35 000,00 zł do 30.12.2019r. WO
37. 05.03.2019r. Umowa zlecenie - Dzień Aktywnych Kobiet, kącik zabaw dla dzieci 140,00 zł brutto 10.03.32019r. WO
38. 05.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodizeży poprzez uprawianie siatkówki, piłki nożnej  i piłki ręcznej" Uczniowski Klub Sportowy ALFA, ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń 2100,00 zł do 30.122.019r. WO
39. 05.03.2019r. Umowa zlecenie- konferansjer podczas Dnia Aktywnych Kobiet 300,00 zł brutto 10.03.2019r. WO
40. 05.03.2019r. Umowa zlecenie- Dzień Aktywnych Kobiet, kącik zabaw dla dzieci 140,00 zł brutto 10.03.2019r. WO
41. 05.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Nocny konny kaskaderski pokaz ognia"  Oddział PTTK im. Z. Kwiatkowskiego, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń 6 000,00 zł brutto do 30.09.2019r. WO
42. 05.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "IV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej" Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe COPTIOSH, Oddział w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń 4 000,00 zł brutto do 19.06.62019r. WO
43. 07.09.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Chronimy miejsca pamięci Golubia-Dobrzynia czII" Stowarzyszenie Przywrócić Pamięć, ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń 6 000,00 zł brutto do 30.12.2019r. WO
44. 07.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "XI Wystawa Starych ciągników i maszyn rolniczych" Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych RETRO-TRaktor 6 000,00 zł brutto do 30.09.2019r. WO
45.
46. 12.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego " Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie KYOKUSHIN KARATE" Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN 5 000,00 zł brutto 30.12.2019 WO
47. 12.03.2019r. Wspracie realizacji zadania publicznego " 100km na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża" Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe, ul. Sportowa 2A, 87-400 Golub-Dobrzyń 3 000,00 zł brutto 30.12.2019r. WO
48. 12.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego " I Rowerowy Rajd Konstytucji 3 Maja" Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe, ul. Sportowa 2A, 87-400 Golub-Dobrzyń 3 000,00 zł brutto 30.12.2019 r. WO
49. 12.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Z historią za pan brat" Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Golub-Dobrzyń 2 000,00 zł brutto 15.07.2019r. WO
50. 27.02.2019r. W sprawie funkcji Inspektora Ochrony Danych PGK Kancelaria ARAT 1230,00 zł brutto do 31.12.2019r. WO
51. 18.12.2018r. E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa - 15.11.2019r. WI
52. 18.03.2019r. Wspieranie realizacji zadania publicznego pn. "Rozwój sportowy i upowszechnianie sportu szachowego na terenie miasta Golub-Dobrzyn" UKS "RYCERZ" 3 500,00 zł brutto 27.12.2019r. WO
53. 02.04.2019r. Dotacja celowa dla Domu Kultury na realizację wydarzenia pn. "Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka" Dom Kultur, ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń 25 000,00 zł 09.06.2019r. WO
54. 02.04.2019r. Dotacja celowa dla Domu Kultury na relizację wydarzenia pn. "Pożegnanie lata 2019" Dom Kultury, ul. Jallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń 50 000,00 zł 24.08.2019r. WO
55.
56. 27.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "IV Festiwal Gitarowy na Zamku" Stowarzyszenie Miłośników Kultury, ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie 4 000,00 zł 29.10.2019r. WO
57. 27.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Aktywny Senior w kulturzei tradycji- integracja społeczności lokanej poprzez spotkanie z okazji światowwego Dnia Inwalidy" Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział w Golubiu-Dobrzyniu 3 000,00 zł 30.06.2019r. WO
58. 28.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego " Międzynarodowe zawody kajakowe - Puchar Burmistrza" Ognisko TKKF RYTM, ul. Pod Arkadami 2, 87-400 Golub-Dobrzyń 2 500,00 zł WO
59. 28.03.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego " 28 Ogólnopolski Bieg Solidarności- Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego" Ognisko TKKF RYTM, ul. Pod Arkadami 2, 87-400 Golub-Dobrzyń 6 000,00 zł WO
60. 01.04.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Grand Prix Powiatu- Przełaje 2019" Ognisto TKKF RYTM, ul. Pod Arkadami 2, 87-400 Golub-Dobrzyń 3 000,00 zł 29.11.2019r. WO
61. 01.04.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego " IV Kujawsko-Pomorski dzień Młodego Sportowca Olimpiad specjalnych" Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Kujawsko-Pomorskie, ul. Gagarina 12, 85-201 Bydgoszcz 3 000,00 zł 15.07.2019r. WO
62. 01.04.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Popularyzacja sportu wśród młodzieży" Uczniowski Klub Sportowy LIDER, ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń 2 100,00 zł WO
63. 01.04.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Regionalna Liga Strzelecka Golub-Dobrzyń 2019" Stowarzyszenie Świętego Huberta, Lisak 5, 87-400 Golub-Dobrzyń 1 300,00 zł 30.08.2019r. WO
64. 01.04.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "MOTOSERCE 2019 " Stowarzyszenie Motocyklowe STEEL-PISTONS, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń 4 000,00 zł 06.07.2019r. WO
65.01.04.2019r. Wsparcie realizacji zadania publicznego "Organizacja zawodó Wedkarskich z okazji Dnia Dziecka" Okręg PZW Koło Powiatowe PZN Drwęca 1 500,00 zł 10.07.2019r. WO
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".