Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Golub-Dobrzyń

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa biuletynu


Organy
    Rada Miasta Golubia-Dobrzynia /organ stanowiący/ (0)
        Skład rady (4)
        Przewodniczący rady (1)
        Wiceprzedowniczący rady (0)
        Oświadczenia majątkowe (3)
            Oświadczenia majątkowe za 2002r. (15)
            Oświadczenia majątkowe za 2003r. (15)
            Oświadczenia majątkowe za 2004r (15)
            Oświadczenia majątkowe za 2005 r. (15)
            Oświadczenia majątkowe za 2006 r. (15)
            Oświadczenia majatkowe za 2007r. (15)
            Oświadczenia majatkowe za 2008r. (15)
            Oswiadczenia majątkowe za 2009r. (30)
            Oświadczenia majątkowe za 2010 r. (29)
            Oświadczenia majątkowe za 2011 r. (15)
            Oświadczenia majątkowe za 2012 r. (15)
            Oświadczenia majątkowe za 2013 r. (14)
            Oświadczenia majątkowe za 2014 r. (45)
            Oświadczenia majątkowe za 2015r. (24)
            Oświadczenia majątkowe za 2016r. (15)
            Oświadczenia majątkowe za 2017r. (15)
            Oświadczenia majątkowe 2018 r. koniec kadencji (15)
            Oświadczenia majątkowe 2018 r. - początek kadencji (15)
            Oświadczenia majątkowe za 2018 r. (15)
        Komisje (0)
        Sesja Rady Miasta (1)
        Przyjmowanie Interesantów w sprawie skarg i wniosków (1)
    Burmistrz Golubia-Dobrzynia (3)

Informacje o działalności organu stanowiącego /Rady Miasta/
    Uchwały (0)
        Rok 2002 (25)
        Rok 2003 (88)
        Rok 2004 (70)
        Rok 2005 (77)
        Rok 2006 (28)
        Kadencja 2006-2010 - Rok 2006 (3)
        Rok 2007 (15)
        Rok 2008 (16)
        Rok 2009 (13)
        Rok 2010 (16)
        Rok 2011 (14)
        Rok 2012 (12)
        Rok 2013 (14)
        Rok 2014 (15)
        Rok 2015 (13)
        Rok 2016 (14)
        Rok 2017 (16)
        Rok 2018 (15)
        Kadencja VIII - 2018-2023 (0)
            I Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada 2018 r. (11)
            II Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynai z dnia 6 grudnia 2018 r. (1)
            III Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 grudnia 2018 r. (12)
            IV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2018 roku (3)
            V Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 roku (2)
            VI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2019 roku (9)
            VII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 lutego 2019 roku (3)
            IX Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 maja 2019 roku (6)
            X Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 maja 2019 roku (1)
            XI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 maja 2019 roku (3)
            XII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 roku. (1)
            XIII Sesja Rady Miasta z dnia (0)
            XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dnia 19 sierpnia 2019r. (1)
            XV Sesja Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2019r. (1)
    Protokoły z Sesji Rady Miasta (0)
        VIII kadencja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 2018-2023 (11)
        VII kadencja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 2014-2018 (62)
        VI kadencja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (56)
        V kadencja Rady Miasta w latach 2006-2010 (61)
    Terminy Sesji Rady Miasta (1)

Informacje o działalności organu wykonawczego /Burmistrza Miasta/
    Zarządzenia Burmistrza Miasta (0)
        Rok 2005 (82)
        Rok 2006 (132)
        Rok 2007 (136)
        Rok 2008 (94)
        Rok 2009 (94)
        Rok 2010 (90)
        Rok 2011 (122)
        Rok 2012 (110)
        Rok 2013 (92)
        Rok 2014 (120)
        Rok 2015 (152)
        Rok 2016 (122)
        Rok 2017 (133)
        Rok 2018 (141)
        Rok 2019 (58)

Informacje o działalności organu doradczego / Młodzieżowa Rada Miasta /
    Uchwały (4)
    Zarządzenia (1)
    Statut (1)
    Skład Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (1)

Miasto
    Charakterystyka ogólna (1)
    Wydarzenia (1)

Urząd Miasta
    Władze (3)
    Organizacja urzędu (4)
    Wydziały i Biura Urzędu (1)
    Oświadczenia majątkowe (3)
        za rok 2002 (19)
        za rok 2003 (21)
        za rok 2004 (22)
        za rok 2005 (21)
        za rok 2006 (22)
        za rok 2007 (18)
        za rok 2008 (19)
        za rok 2009 (23)
        za rok 2010 (23)
        za rok 2011 (20)
        za rok 2012 (19)
        za rok 2013 (31)
        za rok 2014 (35)
        za rok 2015 (37)
        za rok 2016 (36)
        za rok 2017 (40)
        za rok 2018 (28)
    Kontrole (3)

Rejestry, Ewidencje
    Ewidencja Przyznanych tytułów "Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia" (1)
    Gminna Ewidencja Zabytków (4)
    Rejestr Instytucji Kultury (4)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
    Informacje dotyczące wyborów (12)
    Praca w obwodowych komisjach wyborczych (1)
    dokumenty dotyczące wyborów (12)

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
    Informacje dotyczące wyborów (9)

Wybory Samorządowe 2018
    Informacje dotyczace wyborów (30)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 r.
    dokumenty dotyczące wyborów (22)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
    dokumenty dot. wyborów (33)

Ponowne głosowanie - wybory Prezydenta RP 24 maja 2015 r.
    Dokumenty dot. ponownego głosowania (9)
    Wyniki ponownego głosowania w Wyborach Prezydenta RP 24 maja 2015 r. (1)

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia zarządzone na dzień 23 października 2016r.
    dokumenty dotyczące wyborów (24)

Wybory uzupełniające do Rady Miasta zarządzone na dzień 1 marca 2015r.
    dokumenty dotyczące wyborów (11)

Przetargi
    Przetargi (3)
        Otwarte (20)
        Zamknięte (66)
        Roztrzygnięte (3)
            Rok 2004 (27)
            Rok 2005 (42)
            Rok 2006 (45)
            Rok 2007 (30)
            Rok 2008 (19)
            Rok 2009 (38)
            Rok 2010 (38)
            Rok 2011 (18)
            Rok 2012 (13)
            Rok 2013 (15)
            Rok 2014 (8)
            Rok 2015 (7)
            Rok 2016 (25)
            ROK 2017 (31)
            Rok 2018 (39)
            Rok 2019 (4)
        Anulowane/Uniewaznione (52)
        PLATFORMA ZAMÓWIENIOWA (1)

Ogłoszenia o konkursach
    Zdrowie publiczne (1)

Ogłoszenia
    Ogłoszenia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia (242)
    Ogłoszenia Burmistrza - archiwalne (249)
    Ogłoszenia inne (17)

Załatwianie spraw w Urzędzie
    Załatwianie spraw (2)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
        Stypendium socjalne (1)
        Stypendium szkolne Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. (1)
        Wydanie wyrysu i wypisu, decyzja o warunkach zabydowy (3)
        Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności (0)
        Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego (1)
        Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego (1)
        Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego (1)
        Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego (0)
        Wydanie dowodu osobistego lub jego wymiana (1)
        Zameldowanie na pobyt stały (1)
        Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały (1)
        Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy (1)
        Postepowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy. (0)
        Zgłoszenie wyjazdu za granice (1)
        Wydawanie zaświdczeń z akt dowodów osobistych (0)
        Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców (1)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Wniosek o zajęcie pasa drogowego (1)
        Podatek od środków transportowych osób prawnych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń,rat) (1)
        Nadpłata podatku (1)
        Podatek od nieruchomości od osób fizycznych korekta łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego (1)
        Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) (1)
        Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie podmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego (indywidualne zeznanie po (1)
        Podatek od nieruchomości od osób prawnych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat ) (1)
        Uchylenie / zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (1)
        Ulga inwestycyjna w podatku rolnym (1)
        Ulga w podatku rolnym z tytułu klęski żywiołowej (1)
        Ulga w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej (1)
        Umorzenie postępowania podatkowego (1)
        Umorzenie zaległości podatkowej/Umorzenie odsetek za zwłokę (1)
        Wszczęcie postępowania podatkowego (0)
        Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustaleniu dochodu go (1)
        Prośba o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. (1)
        Stypendium sportowe/nagroda sportowa Burmistrza Golubia-Dobrzynia (2)
        OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (1)
        Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (1)
        Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i/lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (1)
        Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia (1)
        WNIOSEK o nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (1)

Petycje
    Sprawy (14)
    Sprawozdania (0)

Wykaz jednostek organizacyjnych miasta
    Jednostki Organizacyjne (0)
        Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego (2)
        Szkoła Podstawowa Nr 1 (32)
        Zespół Szkół Miejskich (14)
        Przedszkole Publiczne Nr 2 (7)
        Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu (2)
        Ośrodek Sportu i Rekreacji (2)
        Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (2)
        Miejski Ośrodek Polityki Społecznej (4)
            Rok 2015 (0)
            Rok 2016 (24)
            Rok 2017 (6)
            Rok 2018 (10)
            Rok 2019 (1)
        Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (1)
            PRZETARGI (2)
            TARYFY (0)
                2018 (1)
        Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplenj Sp. z o. o. (2)
        Miejski Zespół Obsługi Oświaty (2)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Strategia rozwoju (1)
    Program Rewitalizacji Golubskiej Starówki (1)
    Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2009-2015 (3)
    Program Ochrony Środowiska Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2004 - 2007 z perspektywa na lata 2008-2016. (1)
    Plan Gospodarki Odpadami Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2004-2007 z prespektywa na lata 2008-2016 (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (6)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Golubia-Dobrzynia (1)

Informacja o finansach Miasta Golubia-Dobrzynia
    Budżet (0)
        Rok 2003 (6)
        Rok 2004 (4)
        Rok 2005 (2)
        Rok 2006 (2)
        Rok 2007 (2)
        Rok 2008 (2)
        Rok 2009 (1)
        Rok 2010 (2)
        Rok 2011 (1)
        Rok 2012 (1)
        Rok 2013 (3)
        Rok 2014 (5)
        Rok 2015 (3)
        Rok 2016 (5)
        Rok 2017 (4)
        Rok 2018 (5)
    Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (0)
        Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w roku 2012 (1)
        Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w roku 2011 (1)
        Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w roku 2010 (1)
    Informacja o długu publicznym (0)
        Informacja o długu publicznym - rok 2008 (1)
        Informacja o długu publicznym - rok 2009 (1)
        Informacja o długu publicznym - rok 2010 (1)
        Informacja o długu publicznym - rok 2011 (1)
        Informacja o długu publicznym - rok 2012 (1)
        Informacja o długu publicznym - rok 2013 (5)
        Informacja o długu publicznym - rok 2015 (1)
    Opinia o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 (3)
    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia (0)
        rok 2008 (1)
        rok 2009 (1)
        rok 2010 (1)
        rok 2011 (1)
        rok 2012 (1)
        rok 2013 (1)
        rok 2014 (4)
        rok 2015 (7)
        rok 2016 (8)
        rok 2017 (5)
        rok 2018 (6)
        rok 2019 (2)
    Informacja o pomocy publicznej oraz udzielonych ulgach, umorzeniach i odroczeniach (0)
        Informacja za rok 2014 (1)
        Informacja za rok 2015 (1)
        Informacja za rok 2016 (1)
        Informacja za rok 2017 (1)
    Sprawozdanie finansowe (0)
        rok 2018 (0)
            Sprawozdanie łączne (1)
            Sprawozdanie Urzędu Miasta (1)
            Miejski Ośrodek Polityki Społecznej (1)
            Gimnazjum im. I. Działyńskiego (1)
            Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej (1)
            Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja (1)
            Zespół Szkół Miejskich (1)
            Miejski Zespół Obsługi Oświaty (1)
            Ośrodek Sportu i Rekreacji (1)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
    Konkursy ofert (0)
        Rok 2005 (1)
        Rok 2006 (1)
        Rok 2007 (2)
        Rok 2008 (2)
        Rok 2009 (3)
        Rok 2010 (3)
        Rok 2011 (3)
        Rok 2012 (8)
        Rok 2013 (7)
        Rok 2014 (7)
        Rok 2015 (7)
        Rok 2016 (10)
        Rok 2017 (9)
        Zlecanie zadań tryb uproszczony (0)
            Rok 2012 (1)
        Rok 2018 (7)
        Rok 2019 (9)

Nabór pracowników
    Praca (0)
        Oferty pracy (17)
        Wyniki naborów (0)
            Rok 2004 (0)
            Rok 2005 (0)
            Rok 2006 (0)
            Rok 2007 (7)
            Rok 2008 (2)
            Rok 2009 (1)
            Rok 2010 (2)
            Rok 2011 (3)
            Rok 2012 (7)
            Rok 2013 (6)
            Rok 2014 (2)
            Rok 2015 (16)
            Rok 2016 (12)
            Rok 2017 (7)
            Rok 2018 (0)
        Oferty pracy w jednostkach podległych (6)

Oferta inwestycyjna
    Oferty (1)

Rejestr działalności gospodarczej
    Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (1)

Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP
    Dostęp do informacji niepublikowanej w BIP (2)

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)

Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
    Karta A - Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostawczego. (0)
        Rok 2009 (1)
        Rok 2013 (1)
        Rok 2014 (12)
        Rok 2015 (12)
        Rok 2016 (4)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2018 (3)
        Rok 2019 (1)
    Karta B - Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne (0)
        Rok 2009 (1)
        Rok 2013 (2)
        Rok 2014 (14)
        Rok 2015 (10)
        Rok 2016 (8)
        Rok 2017 (3)
        Rok 2018 (5)
    Karta C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów (1)
        Rok 2015 (1)
        Rok 2016 (2)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2018 (1)
    Karta D - Polityka, strategia, plan lub program (1)
        Rok 2018 (6)

Inne informacje publiczne
    Wybory samorządowe 2014 (36)
    Wybory uzupełniające do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (15)
    Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. (21)
    Wybory Prezydenckie (9)
    Wybory samorządowe 2010 (36)
    Archiwum Informacji (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 07 czerwca 2009 roku. (6)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007 (2)
        Wybory do organów samorządu terytorialnego w 2006 roku. (10)
    Instrukcje obsługi (1)
    Słownik skrótów używanych w Biletynie Informacji Publicznej Miasta Golubia-Dobrzynia (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (20)
    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
    Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego e kadencji 2014-2018 (1)
    Odpowiedź na list otwarty Pana Wojciecha Wiktorowicza (1)
    Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Białkowo gm. Golub-Dobrzyń za II półrocze 2015 rok (2)
    Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu dot. profilaktyki grypy (1)
    Budżet Obywatelski na rok 2018 (0)
    Budżet Obywatelski na rok 2019 (1)

REDAKCJA
    Redakcja (1)

System gospodarowania odpadami komunalnymi
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Golub-Dobrzyń (0)
        Rok 2014 (1)
        Rok 2013 (1)
        Rok 2015 (1)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2018 (1)
    Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi (5)

Wybory na ławników kadencja 2016-2019
    Wybory na ławników 2016 (1)

Wybory na ławników kadencja 2020-2019
    Wybory na ławników 2019 (1)

Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
    Dokumenty dot. referendum (12)

Zgromadzenia
    Rok 2016 (1)

Publiczny Rejestr Umów
    ROK 2017 (1)
    Rok 2018 (1)
    Rok 2019 (1)

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczna uczniów
    Rok 2017 (2)

Ochrona Danych Osobowych
    Informacje (1)
    Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO (1)
    Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) (1)
    Klauzule dotyczące zamówień publicznych (2)
    Klauzule USC/EL/DO (3)
    Klauzule RODO - Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia (5)

Konsultacje społeczne 2019 - projekty obywatelskie
    2019 rok (11)

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".